Közhelyek könyve

Eredeti cím: Commonplace Book

0 2529

Szerző: Howard Phillips Lovecraft • Év: 1919-1936

Ez a füzet[1] hamarjában lejegyzett ötleteket, képeket és idézeteket tartalmaz rémtörténetekben való későbbi, esetleges felhasználás céljából. Valójában nagyon kevés közöttük a kidolgozott cselekményleírás, a legtöbb esetben ezek csak javaslatok vagy véletlenszerű benyomások, amelyek azt a célt szolgálják, hogy beindítsák az emlékezetet vagy a képzelőerőt. Forrásaik különbözőek: álmok, olvasott dolgok, véletlen események, tétova koncepciók és így tovább. (H. P. Lovecraft)

R. H. Barlownak bemutatva 1934. május 7-én, cserébe a gondos kezeivel gépelt bámulatosan takaros másolatért.

 

1 Demophon[2] megborzongott, amikor rásütött a nap. (Sötétség szerelmese = tudatlanság.)

2 Zinge bennszülöttei, akik fölé minden este a Canopus csillaga emelkedik, mindig vidámak és nem szomorkodnak. [x]

3 Attika partjai dalt énekelnek az Égei hullámjainak. [x]

4 Rémtörténet

Férfi álmában lezuhan, és a padlón találják meg szétroncsolódott testét, mintha nagyon magasról esett volna le. [x]

5 Narrátor ismeretlen országúton sétál, és a valótlanság dermesztő birodalmába érkezik.

6 Lord Dunsany

Idle Days on the Yann” művében[3]

Az ősi Astahan lakói a Yannon egész életüket az ősi hagyományoknak vetik alá. Semmi új dolog nem fordul elő.

„Itt ni, láncunk és bilincsünk az Időn, ki másképpen leszámolna az istenekkel.” [x]

7 Rémtörténet

A faragott illetve mesterséges kéz, amely megfojtja az alkotóját. [x]

8 Rémtört.

Férfi találkozóra hívja régi ellenségét. Meghal, teste betartja a megállapodást.

9 A Dr. Eben Spencer-sztori[4]. [x]

10 Álom a város felett repülésről. [Celephaïs]

11 Szokatlan éjszakai szertartás. Szörnyetegek táncolnak és vonulnak zenére. [x]

12 Történések az óraütés és az azt megelőző hang közötti időben – befejezés –

„az óra hangja volt, amely elütötte a hármat”. [x]

13 Ház és kert – öreg – asszociációk. Helyszín furcsa aspektusból.

14 Borzasztó hang a sötétben.

15 Híd és nyálkás fekete vizek. [Fungi – A csatorna]

16 A sétáló halott – látszólag él, de –. [x]

17 Ajtók titokzatosan kinyílnak és becsukódnak stb. – rettegés keltése.

18 Calamander-fa – egy nagyon értékes bútorfa Ceylonból és Dél-Indiából, hasonlít a rózsafára.

19 1907-es történet felelevenítése[5] – a totális borzadály festménye.

20 Férfi a múltba vagy egy képzeletbeli világba utazik porhüvelyét maga mögött hagyva.

21 Egy nagyon ősi szoborkolosszus egy nagyon ősi sivatagban. Arca eltűnt –senki nem látta.

22 Hableány-legenda – Encyc. Britt. XVI-40.

23 A férfi, aki nem alszik, nem mer aludni, drogozik, hogy ébren tartsa magát. Végül elalszik, és valami történik. Mottó Baudelairetől p. 214.[6] [Hypnos]

24 Dunsany – Go-By Street[7]

Főhős egy álomvilágra bukkan – visszatér a földre – vissza akar menni – sikerrel jár, de csak egy ősi, több ezer éve letűnt világot talál.

 

1919

 

25 Férfi ókori tárgyak múzeumát látogatja meg – megkérdezi, hogy elfogadnak-e egy általa épp mostanában készített domborművet – az öreg és művelt kurátor nevet, és azt mondja, hogy ilyen modern dologgal nem foglalkozik. A férfi azt mondja, hogy

„az álmok idősebbek, mint a komor Egyiptom vagy a szemlélődő szfinx vagy a kertek övezte Babilónia”,

és hogy ő álmaiban formázta meg a szobrot. Kurátor eléri, hogy a férfi megmutassa az alkotást, és ekkor a kurátoron rémület lesz úrrá. Megkérdezi a férfitől, kicsoda ő. Elmondja a jelenlegi nevét. „Ne, a régebbit”, mondja a kurátor. Az ember nem emlékszik rá, kivéve az álmaiban. Ezután a kurátor jó pénzt ajánl, de a férfi attól fél, hogy amaz el akarja pusztítani a szobrot. Hatalmas árat kér – a kurátornak meg kell konzultálnia az igazgatókkal.

Kell egy jó kidolgozás és a faragvány természetének leírása. [Cthulhu]

26 Álom ősi kastélylépcsőkről – alvó őrök – keskeny ablak – csata a lapályon angol férfiak és sárga színű mellényt piros sárkányokkal viselő férfiak között. Az angolok vezére kihívja az ellenség vezérét. Harcolnak. Az ellenfél páncélja lehullik, és nincs alatta meg a feje; serege a ködbe vész, és az elbeszélő lóháton találja magát és rájön, hogy ő az az angol lovag. Tekintetét a várra szegezi, amely fölött földöntúli felhők fura gomolygását pillantja meg.

27 Élet és halál[8]

Halál – annak pusztítása és borzalma – sivár terek – tengerfenék – halott városok. De az Élet – a még nagyobb rettenet! Óriási, soha nem látott hüllők és leviatánok – rejtélyes vadállatok őskori dzsungelben – burjánzó nyálkás növényzet – az ősemberek gonosz ösztönei– az Élet a halálnál is szörnyűbb.

28 Ulthar macskái

A macska az antik Ægyptus lelke és az elfeledett meroë-i és ophirt-i városok történeteinek hordozója. Rokona a dzsungel urainak, és örököse az ősrégi és baljós Afrika titkainak. A szfinx az unokatestvére, akinek beszéli a nyelvét; de ő ősibb, mint a szfinx, és emlékszik arra, amelyet a szfinx már elfelejtett.

29 Álom Seekonkról[9] – levonuló dagály – villámcsapás az égből – kivonulás Providenceből – a gyülekezeti kupola lehullása.

30 Furcsa látogatás egy helyen éjszaka – holdfény – kastély nagy pompával stb. Napvilágnál elhagyatott vagy felismerhetetlen romok – talán mérhetetlenül öreg.

31 Ősembert konzerválja a szibériai fagy. (Lásd Winchell – Walks and Talks in the Geological field – p. 156. és köv.)

32 Ahogy a dinoszauruszokat egykor meghaladták az emlősök, így lesz az ember-emlős is meghaladta a rovarok vagy madarak által – az ember bukása az új faj előtt. [x]

33 Determinizmus és prófécia. [x]

34 Eltávolodni a Földtől a fénynél gyorsabban – múlt fokozatosan kibontakozott – borzalmas reveláció.

35 Speciális lények speciális érzékekkel távoli univerzumokból. Várakozás a külső univerzum megpillantására.

36 Minden anyag szétesése elektronokra és végül semmi nem marad, amint végbemegy az energia lebomlása sugárzó hővé. Gyorsulás kérdése – az ember eltávozik az űrbe.

37 Sajátságos szagot árasztó gyermekkori könyv gyermekkori csodák megismétlődését idézi elő.

38 Fulladás érzése – tenger alatt – városok – hajók – halottak lelkei. Szörnyű dolog megfulladni.

39 Hangok – esetleg zenei – éjszaka hallatszanak át más világokból vagy a létezés másfajta birodalmaiból.

40 Figyelmeztetés arra, hogy bizonyos helységek szentek vagy megátkozottak; hogy ház vagy város nem épülhet rá – ha már felépült, vagy el kell hagyni vagy megsemmisíteni, katasztrofális büntetés terhe mellett.

41 Az olaszok a Félelmet úgy hívják, La figlia della Morte – a Halál leánya. [x]

42 Félelem a tükröktől – egy álom emléke, amelyben a helyszín megváltozik és csúcspontja a szörnyű meglepődés, amelyet a tükörkép megpillantása okoz a vízben vagy egy tükörben. (Azonosság?) [Kívülálló?]

43 Szörny megszületik – föld alá mászik és sokasodik, soha nem ismert démonok faját hozza létre.

44 Vár a medencénél vagy folyónál – változatlan tükörkép évszázadokon keresztül – várat lerombolják, a tükörkép azonban tovább él, hogy szörnyű bosszút álljon a rombolókon.

45 Halhatatlan fáraók faja bújik meg a piramisok alatti hatalmas csarnokokban, ahová fekete lépcsősor vezet le.

46 Hawthorne – megíratlan történet.[10]

Látogató a sírból – az idegent követik éjfélkor a temetőbe, ahol a föld alá távozik.

47 Encyc. Britan., II–255 Arábiáról

Ad őskori, mesés törzsei a félsziget déli, Thamoodéi az északi, Tasméi és Jadiséi a középső részein. „Nagyon gyönyörűek Iremnek, a Pillérek Városának leírásai (ahogy a Korán lefesti), amelyet állítólag Shedad emelt, aki Ad utolsó uralkodója volt, Hadramaut régióiban, és amely lakóinak elpusztítása után mégis egyben maradt, ezért az arabok úgy mesélik, láthatatlan a hétköznapi szem számára, de néha és ritka időközönként feltárul néhány égiek által pártfogolt utazó előtt.” // A sziklák feltárása É-Ny Hejazban a thamoodi törzsnek tulajdonítható.

48 Természetfeletti harag által kiirtott városok.

49 AZATHOTH – borzadályos név. [x]

50 Phleg’-e-thon[11] – lángfolyó a Hádészban. [x]

51 Elvarázsolt kert, ahol a hold vet árnyékot a tárgyakra vagy a szellemekre, amelyek láthatatlanok az emberi szem számára.

52 A halott látogatása – zaj vagy ismerős hang a szomszédos szobában.

53 A halott ember keze ír.

54 Önazonosság átültetése.

55 Főhőst láthatatlan dolog követi.

56 Könyv vagy üzenet, amely túl irtózatos az elolvasáshoz –intés arra, hogy ne olvassák el – valaki elolvassa és holtan találják. A haverhilli eset.

57 Hajózás vagy evezés a tavon holdfényben – behajózás a láthatatlanságba.

58 Egy furcsa falu – egy völgyben, amelyhez egy hosszú út vezet, és látható annak a hegynek a gerincéről, ahonnan az út vezet le – vagy egy sűrű és ősi erdőhöz közel.

59 Férfi egy furcsa földalatti kamrában – egy bronz ajtónak akar feszülni – elárasztja a bezúduló víz.

60 Halász bedobja hálóját holdfénynél a tengerbe – amit talál.

61 Egy szörnyű zarándoklat, amely a messzi démon-szultán Azathoth éjsötét trónját keresi.

62 Élő ember beépítve egy híd falazatába babonaságból – vagy egy fekete macska.

63 Vészjósló nevek – Nasht – Kaman-Thah.[12]

64 Személyazonosság – személyiség rekonstrukciója – főhős megduplázza önmagát. [x]

65 Riley félelme a temetkezési vállalkozóktól – a halál beállta után belülről bezárt ajtó.

66 Katakombákat fedeznek fel egy város alatt (Amerikában?).

67 Egy benyomás – város veszélyben – halott város – lovas szobor – férfiak zárt szobában –paták dübörgésének zajai kintről – feltárult varázslat – kétségbeejtő vég.

68 Felfedezett gyilkosság – testet megtalálja egy látnok nyomozó, aki úgy tesz, mintha átlátna a szoba falain. A gyilkostól való félelmén alapszik.

69 Ember természetellenes arccal – furcsa beszéd – kiderül, hogy egy maszk – leleplezés.

70 Extrém fantázia hangulata

Ember szigetté vagy heggyé alakul át. [x]

71 Főhős eladta a lelkét az ördögnek – visszatér a családjához egy kirándulásról – az utáni élet – félelem – betetőződő borzalom – regény hosszúságú.

72 Mindenszentekkori incidens – tükör a pincében – benne látott arc – halál (karmolás jele?)

73 Patkányok megszaporodnak és kiirtanak először egy teljes várost, majd az egész emberiséget. Megnövekedett méret és intelligencia.

74 Olasz bosszú – öngyilkosság egy cellában az ellenségével összezárva – egy vár alatt. [FBL, Jr. által felhasznált][13]

75 Fekete Tömeg egy ősi templom alatt.

76 Ősi székesegyház – ocsmány vízköpők – férfi el akarja lopni – holtan találják – vízköpő álla véres.

77 Vízköpőknek elmondhatatlan tánca – reggel több vízköpőt más helyen találnak a régi székesegyházban.

78 Barangolás a nyomornegyed szűk utcáinak labirintusában – távoli fény – kirajzó koldusok ismeretlen rítusai – mint a Csodák Udvara a párizsi Notre Dameban.[14]

79 Borzalmas titok egy ős kastély kriptájában – kastély lakója felfedezi.

80 Alaktalan élőlény alkotja alapját egy régi épületnek.

81 Márványfej – álom – temetődomb – est – valószerűtlenség. [x] [A Fesztivál?]

82 Varázsló befolyásolni tudja mások álmait.

 

1920

 

83 Idézet

„... egy elhaló rémálom, amelyet gonoszsága pusztított el, és hagyta ott élettelen testét a meggyötört mellkasán, hogy rögvest megszabadulhasson tőle, amint tud.”[15] (Hawthorne)

84 Förtelmesen disszonáns, szaggatott basszusai egy (lerombolt) orgonának egy elhagyatott apátságban vagy katedrálisban. [Red Hook]

85 „Talán nem a Természet részei e groteszk dolgok – a repedezett szikla, az est megtört fényei magányos utakon, a leplezetlen emberszerkezet az embrióban vagy a csontvázban?”

[Walter] Pater[16] – reneszánsz (da Vinci).

86 Találni valami borzalmas dolgot egy (talán ismerős) könyvben, amelyet nem lehet újra megtalálni.

87 Borellus kijelenti, „lehetséges az állatok Fő Sóit oly módon preparálni és megőrizni, hogy egy ügyes ember a műhelyében összegyűjtse akár az egész Noé bárkáját, és kedve szerint felelevenítheti hamvaikból egy-egy állat hű alakját; és hasonló módon az emberi pornak Fő Sóiból egy bölcs bűnös halottgyalázás nélkül bármely régen halott ősét életre keltheti halott poraiból, amellyé annak testét elégették”[17]. [Charles Dexter Ward]

88 Magányos tudós szereti a macskákat. Hipnotizál egyet ismételt beszédével és folyamatos szemébe nézésével. Halála után a macska annak jeleit mutatja, hogy megszállta őt a bölcs személyisége. Nota bene, trenírozta a macskát, és egy barátjára hagyta azzal az utasítással, hogy az illesszen egy tollat az állat jobb elülső mancsához. Az állat később az elhunyt kézírásával ír.

89 Elhagyatott lagúnák és mocsarak Louisianaban – haláldémon – régi ház és kert – mohával benőtt fák – spanyol moha fürtjei.

 

1922?

 

90 Agyilag sérült vagy agyatlan szörnyeteg, aki életben marad, és óriási méretűre nő.

91 Elvesztett téli nap – átaludt – 20 évvel később. Egy székben töltött alvás egy nyári estén – hamis hajnal – régi táj és érzések – hideg – idős személy, már halott – rémület – megfagyott?

92 Férfi teste meghal – a hulla életre kel. Lopakodik – megpróbálja elrejteni a bomlása szagát – elfogják valahol – borzalmas csúcspont. [Hideg levegő]

93 Egy hely, ahol már járt – egy falu vagy farmokkal teli völgy gyönyörű látványa a naplementében – amelyre nem tud még egyszer rátalálni vagy feleleveníteni.

94 A Nap megváltozik – a tárgyakat furcsa formában világítja meg, talán a múlt jelenik meg.

95 Borzalmas gyarmati tanya és terebélyes kert egy hegyoldali városban – benövi a burjánzás. A „The House” című vers alapja. [A ház, amelyet mindenki elkerül][18]

96 Éjszakai ismeretlen tüzek látványa a dombokon át.

97 Vak félelem egy bizonyos erdei völgytől, ahol patakok kanyarognak tekervényes gyökerek között, és ahol egy eltemetett oltáron szörnyű áldozatokat mutattak be egykor – Halott fák foszforeszkálása. A föld bugyborékolása.

98 Ocsmány régi ház a meredek hegyoldali városban – Bowen St. – integetések az éjszakában – fekete ablakok – megnevezhetetlen rettenet – hideg érintés és a hang – a halál köszöntése.

 

1923

 

99 Salemi történet – egy idős boszorkány kunyhója – ahol a halála után néhány borzalmas dolgokat találnak.

100 Földalatti régió egy csendes New England-i falu alatt, amelyet történelem előtti idők (élő vagy kihalt) bizarr lényei laknak.

101 Förtelmes titkos társaság – terjeszkedik – borzalmas rítusok hétköznapi helyek alatti barlangokban – főhős szomszédja is odatartozik. [x]

102 Holttest a szobában csinál valamit – a jelenlétében folyó vitatkozás miatt. Szétszakítja vagy elrejti a végrendeletet stb.

103 Zárt szoba – vagy legalábbis megtiltották, hogy lámpa legyen bent. Árnyék a falon. [x]

104 Régi tengeri kocsma, amely most bent a szárazföldön van. Furcsa események – csobogó vízhullámok hangja.

105 Férfit egy vámpír látogat meg az ősei otthonában – saját apja.

106 Valami, amely az alvó mellkasára ül. Reggelre eltűnik, de valami hátramarad utána.

107 Bizarr mintájú repedések a tapétán – férfi meghal félelmében. [Patkányok a falban]

108 Művelt mulatt elhatározza, hogy kiszorítja egy fehér személyiségét, és megszállja a testét.

109 Ősi néger vudu varázsló egy mocsári kunyhóban – megszáll egy fehér embert.

110 Özönvíz előtt – ciklopszi romok egy magányos csendes-óceáni szigeten. Világméretű földalatti boszorkánykultusz központja.

111 Ősi romok egy alabamai mocsárban – vudu.

112 Temető mellett élő férfi – hogyan maradt életben? Ételt nem eszik.

113 Más világoknak és univerzumoknak biológiailag öröklött emlékei. Butler – God Known and Unk. p. 59.[19] [Belknap]

114 A halál fényeinek tánca egy sós mocsár felett.

115 Ősi kastély furcsa vízesés hangjaival – rejtelmes körülmények hatására a hang elhal egy időre.

116 Éjszakai ólálkodás egy idegenszerű tájon álló kivilágítatlan vár körül.

117 Egy élőlényt bújtatnak és etetnek egy öreg házban.

 

1924

 

118 Meglátnak valamit egy ősi uradalmi kastély tiltott szobájának erkélyablakában.

119 Művészeti feljegyzés – Salvator Rosa[20] vagy Fuseli[21] fantasztikus démonjai (törzs-ormány).

120 Hosszú élet beszélő madra – sokkal később titkot árul el.

121 Photius[22] mesél egy (elveszett) íróról, akinek neve Damascius[23], és aki a

„Hihetetlen történetek”

„Démoni mesék”

„A halálból való megjelenések csodálatos történetei” írója.

122 Szörnyű dolgokról suttognak Gauthier de Metz[24] (13. sz.) „Image du Monde” sorai.

123 Kiszáradt ember kataleptikus állapotban él egy ősi sírban.

124 Szörnyűséges titkos gyülekezet éjjel egy ódon sikátorban – titokban egyenként szétszóródnak – valaki meglátja, hogy valamelyikük eldobott valamit – egy emberi kezet.

125 Főhőst magára hagyja egy hajó – úszik a tengerben – órákkal később felveszik, és furcsa történetet mesél egy tengeralatti helyről, amelyet meglátogatott – őrült?

126 Hajótöröttek egy szigeten ismeretlen növényzeten élnek és különös átalakuláson mennek keresztül.

127 Ősi és ismeretlen romok – furcsa és halhatatlan madár, amely szörnyű nyelven beszél, és fellebbenti a fátylat valamiről a felfedezők számára.

128 Az egyén, valami furcsa folyamat hatására, újrajárja az evolúciót és kétéltűvé válik.

Dr. azt állítja, hogy az a kétéltű, amelytől az ember leszármazott, egy ismert fajra sem hasonlít. Hogy bebizonyítsa, aláveti magát egy furcsa kísérletnek.

 

1925

 

129 Marble Faun p. 346 – furcsa és történelemelőtti olasz kőváros.[25]

130 Északkeleti régió, neve „Boszorkányok völgye” – egy folyó mentén. Pletykák boszorkányszombatokról és indián varázsló-orgiákról egy széles dombon, amely sötét ligetet vagy démoni templomot formáló néhány ősöreg cserfa és bükk fölött magasodik. Megmagyarázhatatlan legendák. Holmes – Guardian Angel.[26]

131 Korhadó fa foszforeszkálása – New Englandben „róka-tűznek” nevezik.

132 Őrült művész régi titokzatos házban dolgokat fest. Mik voltak a modelljei? Pillantás. [Pickman modellje]

133 Főhős apró sziámi ikerrel – kiállítják a cirkuszban – ikret sebészileg leválasztják – eltűnik – a függetlenné vált gonosz lény förtelmes dolgokat művel. [HSW – Cassius][27]

134 „Boszorkányok völgye” regény? Egy magániskola új tanárt vesz fel, és a férfi letér az útról séta közben – sötét völgybe érkezik, ahol természetellenesen széles fák és egy kis kunyhó áll (fény az ablakban?). Visszatér az iskolába, és meghallja, hogy a fiúknak tilos meglátogatniuk a völgyet. Az egyik fiú furcsa – tanár meglátja, hogy a völgybe szökik – különös cselekmények – titokzatos eltűnés vagy förtelmes végzet.

135 Rettentő világ helyeződik a látható mellé – kapu odaátra – egy erő ősi és tiltott könyvhöz vezeti a narrátort, amely utasításokat tartalmaz az átkeléshez.

136 Egy titkos nyelv, amelyet nagyon kevés idős férfi beszél egy elvadult vidéken, máig fennmaradó rejtett csodákhoz és terrorhoz vezet.

137 Meglátnak egy furcsa embert egy elhagyatott hegyi tisztáson, aki egy hatalmas szárnyas dologhoz beszél, amely rögtön elszáll, amint többiek megérkeznek.

138 Valaki vagy valami ijedtében elordítja magát a növekvő hold láttán, mintha az valami kísérteties dolog lenne. [x]

139 DELRIO[28] felteszi a kérdést: „An sint unquam daemones incubi et succubae, et an ex tali congressu proles nasci queat?[29]” [Red Hook]

140 Felfedezők idegen országba érkeznek, ahol néhány atmoszférikus jellegzetesség miatt koromfeketébe borul az ég – csodák.

 

1926

 

141 Lábjegyzet Haggard vagy Lang „A világ vágya” munkájában[30]

„Talán a titokzatos és megfejthetetlen ősi könyvek, amelyeket a régi Egyiptomban időnként feltártak, még ősibb és mára elfeledett holt nyelven íródhattak. Ilyen volt a Coptosnál, egy ősi szentélyében az Istennő egy papja által felfedezett könyv is. ’Az egész környék sötétbe borult, de a hold mindent megvilágított a köny közelében.’ Egy írástudó a Ramszeszek idejéből megemlít egy másikat, amely megfejthetetlen ősi írást tartalmaz. ’Te mondád nekem te nem értesz egy szót sem belőle, se jót, se rosszat. Van, hogy úgy mondjam, egy fal, amely körülzárja, és senki megmászni nem tudja. Utasítást kaptál, de tudatlan vagy még; ez félelemmel tölt el engem.’

Birch Zeitschrift 1871 pp 61-64 Papyrus Anastasi I pl. X, l.8, pl. X l.4. Maspero, Hist. ANC. pp 66-67.”

142 Boszorkányszekta tagjait arccal lefelé temették el. Férfi őseit kutatja a családi sírban, és nyugtalanító állapotokat fedez fel.

143 Különös kút Arkham vidékén – víz kiapadt (vagy soha nem is volt benne – a kút nyílását szorosan lezárták egy kőlappal, amióta csak kiásták) – feneketlen – messziről került és rettegett – hogy mi feküdt alatta (vagy szentségtelen templom, vagy más, nagyon régi dolog, vagy nagy barlangi világ). [Fungi – The Well]

144 Ocsmány könyvet pillant meg valaki egy régi boltban – amelyet soha többet nem látnak.

145 Borzalmas panzió – soha ki nem nyitott bereteszelt ajtó.

146 Ősi lámpást találnak egy sírban – amikor megtöltik és használni kezdik, fénye mellett furcsa világ tárul fel. [Fungi]

147 Bármilyen nagyon régi, ismeretlen vagy őskori tárgy – szuggesztív hatalma – tiltott emlékek.

148 Vámpírkutya.

149 Gonosz sikátor vagy zárt udvar egy ősi városban – Union vagy Milligan St. [Fungi]

150 Valaki meglátogatása egy vad és távoli házban – vágta az állomáson keresztül az éjszakában – kísértetjárta hegyek irányába – erdei vagy vízi ház – szörnyűséges lények lakják.

151 Férfi arra kényszerül, hogy egy ismeretlen házban keressen menedéket. A vendéglátónak vastag szakálla van és sötét szemüveget hord. Nyugodni tér. Éjszaka a vendég felkel és meglátja a fogadója ruháit – és az arcát, amely szintén csak egy maszk volt valamin. Repülés.[31]

152 A vegetatív idegrendszer és a tudatalatti nem a fejben foglal helyet. Egy őrült orvos lefejez egy embert, és életben tartja, tudatalattiját ellenőrizve. Elkerülni W. C. Morrow történetének másolását.[32]

 

1928

 

153 Fekete macska a dombon egy ódon fogadó udvari kútja szélén. Rekedt nyávogása egy művészt sötét rejtélybe kever bele. Végül nagyon öregen hal meg. A művészt álmaiban kísérti – ráveszi, hogy kövesse – furcsa következmény (soha nem ébred fel? Vagy egy korábbi, téridőn kívül létező világot fedez fel?) [Dwyer által felhasznált][33]

154 Trophonius[34] – barlang, Vide Class. Dict. and Atlantic cikk.

155 Tornyos város látványa messziről naplementében – nem világít éjszaka. Vitorlást látnak kifutni a tengerre. [Fungi]

156 Egy testetlen szellem kalandjai – keresztül a homályos, félig-meddig ismerős városokon és furcsa lápokon – keresztül téren és időn – végül más bolygókon és univerzumokban.

157 Homályos fények, mértani alakzatok stb. látványa a retinán, ha szem be van csukva. Más dimenziókból érkező sugarak okozzák a látóideg befolyásolásával? Vagy más bolygókról? Van-e az élethez vagy a létezés egy fokához köze, ahol egy adott személy élni tudna, ha el tudna oda jutni? Főhős fél behunyni a szemét – valahol egy szörnyű zarándoklaton vesz részt, és ez a rémséges képessége megmarad.

158 Főhősnek van egy szörnyű varázsló barátja, aki befolyásolni tudja őt. Megöli amazt saját lelke védelmében – a testet befalazza egy ősi pincében – DE – a halott varázsló (aki fura dolgokat mond a léleknek a testben való elidőzéséről) testet cserél vele… férfi tudata testével együtt a pincefalban reked. [A dolog a küszöbön]

159 Egyfajta mély tónusú impozáns zene az 1870-es vagy 1880-as évek stílusában felidéz bizonyos látomásokat abból az időszakból – a halál gázlámpás szalonjai, holdfény a régi padlón, lepusztult üzleti utcák gázlámpákkal stb. – szörnyű körülmények között.

160 A könyv, amelytől elalszik olvasója – nem lehet elolvasni – elszánt ember mégis elolvassa – megőrül – egy idős beavatott lépéseket tesz – varázsige védése (mind a szerzőt és a fordítót).

161 Idő és tér – múltbéli esemény – 150 évvel ezelőtt – nem tisztázott. Jelenkor – személy intenzív honvágya a múlt iránt olyan cselekedetekre ragadtatja, amely a lelkét visszajuttatja az időben, és tulajdonképpen ez okozza a múltbeli eseményt.

162 A totális borzalom – nagyapa visszatér egy furcsa útról – rejtély a házban – szél és sötétség – nagyapát és -anyát elnyeli – tiltott kérdések – aluszékonyság – vizsgálat – kataklizma – sikolyok hallatszása –.

163 Férfi gyanús körülmények között szerzett pénzét elveszíti. Elmondja a családjának, hogy ismét el kell mennie arra a HELYRE (szörnyű és baljós és multidimenzionális), ahol aranyat szerzett. Utalások arra, hogy bizonyára üldözik – vagy hogy bizonyosan nem fog visszatérni. Elmegy – feljegyzés arról, hogy mi történik vele – vagy mi történik az otthonában, amikor visszatér. Lehetséges kapcsolódási pont az előző témával. Hozzáadni fantasztikus, kvázi-dunsaniánus kibontást.

164 Meglátnak egy embert olyan tulajdonságokkal (vagy gyűrűvel, vagy ékszerrel), amelyek azonosíthatók egy régen (esetleg emberöltőkkel ezelőtt) eltemetett személlyel.

165 Szörnyű kirándulás egy ősi és elfeledett sírboltba.

166 Borzalmas család bujkál egy erdő széli ősi várban, fekete sziklák és hatalmas vízesés közelében.

167 Fiú nyomasztó légkörben nevelkedik. Úgy hiszi, hogy apja meghalt. Egyszer csak megtudja, hogy az apja hamarosan visszatér. Különös előkészületek – következmények.

168 Elhagyatott, sivár szigetek az északkeleti partoknál. A borzadály érkezése – kozmikus erők előőrse.

169 Mi kel ki egy ősi tojásból.

170 Furcsa ember egy ősi város sötét negyedében valami időtlen archaikus rémséggel a tulajdonában.

171 Iszonyatos, ősi könyvet fedeznek fel – sokkoló megidézés útmutatójával.

 

1930

 

172 Emberelőtti korból származó bálványt találnak a sivatagban.

173 Múzeumi bálvány valahogyan elmozdul.

174 Lemmingek vándorlása – Atlantisz.

175 Kis zöld kelta figurákat tárnak fel egy ősi ír mocsárban.

176 Főhőst bekötött szemmel egy bezárt konflissal vagy autóval néhány nagyon ősi és titkos helyre visznek el.

177 Egy ember álmai ténylegesen létrehoznak egy kvázi-anyagi természetű furcsa, félőrült világot egy másik dimenzióban. Egy másik, szintén álmodó, belebotlik ebbe a világba az egyik álmában. Amit talál. A lakók intelligenciája. Az első álmodótól való függésük. Mi történik, amikor meghal.

178 Egy nagyon ősi sír az erdő mélyén, egy egykori 17. századi virginiai udvarházhoz közel. A fennmaradt, felpuffadt valami, amelyet benne találtak.

179 Egy ősi isten megjelenése egy magányos és ősi helyen – talán templom romjai. Inkább a szépség légköre, mintsem a retteneté. Finom kezelés – jelenlét feltárulkozik halk hang vagy árnyék formájában. Tájkép megváltozása? Gyerek látja? Lehetetlen újra elérni vagy lokalizálni a helyet?

180 A rettegés háza – névtelen bűntett – hangok – később bérlők (Flammarion[35]) (regény hosszúságú?)

181 Egy másik világ lakója – maszk takarja arcát, talán emberi bőr vagy sebészileg átoperált emberalak, de a test idegen a köntös alatt. Miután elérte a földet, megpróbálja keresztezni magát az emberekkel. Borzalmas reveláció. [C(lark) A(shton) S(mith) javaslata]

182 Egy őskori eltemetett városban főhős talál egy foszladozó, ősi dokumentumot, amely angol nyelven íródott a saját kézírásával, és amely egy hihetetlen történetet mesél el. Lehetséges utazás a jelenből a múltba. Lehetséges aktualizálása.

183 Utalás egy egyiptomi papiruszban Ka-Nefer[36] főpap sírja alatt lévő titokra vagy titkokra. A sírt végül megtalálják és azonosítják – csapóajtó a kőpadlóban – lépcsőzet és a határtalan fekete mélység. [x]

184 Eltűnt expedíció Antarktiszon vagy más hátborzongató helyen. A csontvázakat megtalálják évekkel később. Fényképezőgépben előhívatlan film – rettenetes dolgokat találnak rajta, miután előhívják.

185 Városi horror színhelye – Sous Le Cap vagy Champlain Sts. – Québec – masszív sziklaarc – moha, penész, nyirkosság – félig sziklába ásott házak.

186 Dolog a tengerből – főhős sötét házban valaminek az érintésétől nedves kilincset vesz észre. Hajóskapitány volt, és egyszer talált egy furcsa templomot egy vulkanizmus megemelte szigeten.

 

1931

 

187 Álom egy ébredésről egy furcsa architektúrájú, hatalmas csarnokban, lepel borította formákkal kőtáblákon – ugyanolyan pozíciókban mint ő. Utalás a lepel alatti ijesztően nem emberi alakok körvonalaira. Az egyik megmozdul, lehull a lepel – földönkívüli lény alatta. Annak sugalmazása, hogy ő maga is egy ilyen lény – elméje egy másik bolygón öltött testet.

188 Kősivatag – sziklában őskori ajtó, egy völgyben, ahol mai és őskori állatok csontjainak megszámlálhatatlan milliárdjai hevernek körös-körül – némelyik rejtélyes módon megrágott.

189 Ősi nekropolisz – bronz ajtó a hegyoldalban, amely megnyílik, ha holdfény éri – fényt ókori lencsék fókuszálják a szemben lévő oszlopon?

 

1932

 

190 Ősi múmia a múzeumban felébred, és helyet cserél a látogatóval.

191 Furcsa seb jelenik meg hirtelen egy férfi kezén látszólag minden ok nélkül. Szétterjed. Következmények.

 

1933

 

192 Tibeti ROLANG[37] – Mágus (vagy NGAGSPA[38]) életre kelt egy holttestet, sötét szobában tartja – ráfekszik és egy mágikus formulát ismétel minden mást kizárva a tudatából. Halott lassan életre kel és felül. Próbál menekülni – ugrani és küzdeni – de a varázsló nem ereszti. Folytatja a mágikus formulát. Holttest kilógó nyelvét a mágus leharapja. Holttest ekkor összeroskad. Nyelve értékes mágikus talizmánná válik. Ha a holttest elmenekülne – förtelmes következmény és halál várna a varázslóra.[39]

193 Iszonyatos könyvet fedeznek fel egy ősi könyvtárban. A kézirat rettenetes horderejű bekezdésekkel teli. Később nem találják meg, hogy ellenőrizzék a szöveget. Talán testet vagy képet vagy amulettet találnak a padló alatt, egy titkos szekrényben vagy máshol. Ötlet: a könyv csupán hipnotikus illúzió volt, amelyet halott agy vagy ősi mágia váltott ki.

194 Főhős benyit (valószínűleg) saját háza ajtaján a koromsötétben. Elindul a szobába és becsukja maga mögött az ajtót. Rettenetes szörnyűségek – vagy felkapcsolja a villanyt és ismeretlen helyen találja magát, vagy ismeretlen jelenlétét fedezi fel. Vagy talál a megőrződő múlttal vagy a jövő felsejlésével találkozik.

195 Jellegzetes külsejű üvegtábla egy romos kolostorból, amely elhíresült arról, hogy otthont adott egy ördögimádó szektának egy vadvidéki modern házban. A táj elmosódottnak és elhelyezhetetlennek látszik azon keresztül. Valami ismeretlen időzavart okozó tulajdonsággal bír, amely egy ősi, elveszett civilizációból ered. Végül ocsmány másvilági dolgokat lehet megpillantani rajta keresztül.

196 Démonok, ha emberi alakra van szükségük gonosz célokra, felakasztott ember testébe költöznek.

197 Emlékezetvesztés és belépés egy zavarodott világba sokk, baleset, furcsa könyv olvasása, különös szertartáson való részvétel, furcsa főzet kortyolása stb. után. A látott dolgok homályosak és nyugtalanítóan ismerősek. Emelkedés. Képtelenség újból megtalálni az irányt.

 

1934

 

198 Távoli toronyra néző domboldali ablak. Körülötte denevérek sűrű raja éjjelente. Megfigyelőt lenyűgözi. Egy éjszaka egy ismeretlen kör alakú lépcsősoron ébred fel. A toronyban? Rettenetes cél.

199 Fekete szárnyas valami repül be valaki házába éjszaka. Nem sikerült megtalálni vagy azonosítani – de később kisebb változások.

200 Láthatatlan Dolog megérzése – vagy látványa, hogy lenyomatot hagy – hegy tetején vagy más magas, megközelíthetetlen helyen.

201 Bolygók láthatatlan anyagból.

202 Hatalmas lélekvesztő, amelyre rábukkan és felszáll hajótörés túlélője.

203 Visszatérés egy helyre álomszerű, borzalmas és nehezen felfogható módon. A halál és a pusztulás uralkodik – város nem világít éjszaka – Reveláció.

204 Nyugtalanító meggyőződés afelől, hogy az egész élet merő megtévesztő álom néhány tragikus vagy sötét rettenettel, amely amögött rejtőzik.

205 Személy kibámul az ablakon, és a kinti várost és a világot sötéten, elpusztulva (vagy furcsán megváltozva) találja.

206 Egy távoli, az ablakból homályosan látszódó helyet próbálnak megtalálni és felkeresni – bizarr következmények.

207 Valami elrohan a főhős mellett a sötétben – egy magányos, ősi és általában elkerült helyen.

208 Néhány jármű (álma) – vonat, busz stb. – kábulatban vagy lázban, amelyek a múlt töredékei vagy egy multidimenziós világé – kiutazás a valóságból – homályos, korosodott régiókba vagy hihetetlen, örvénylő fantáziavilágba.

 

1935

 

209 Különleges levél a NY Timesban – 1935. március 3.

„Halifax, N. S. – Egy sziget mélyen barázdált arculata, amely lent Nova Scotia déli partján, 20 mérföldre Halifaxtól emelkedik ki az Atlanti-óceán hullámaiból, produkálja a legfurcsább földtani jelenséget, amellyel Kanada csak büszkélkedhet. A viharok, a tenger és a fagy is belevésett a kemény sziklába, amely Virgin Islandként vált ismertté, mert szinte tökéletes körvonalát rajzolja ki a Madonnának és a gyermek Jézusnak, akit a karján tart.

A sziget, amelynek meredek és hullám-mardosta oldalai vannak (melyek veszélyt jelentenek a hajók számára), teljesen lakatlan. Amennyire ismeretes, egyetlen emberi lény sem ért ott soha partot.”

210 Egy ősi ház megfeketedett képekkel a falain – túl maszatosak ahhoz, hogy a rajtuk szereplő tárgyakat ki lehessen venni. Megtörölgetik – felfedezés. Vö. Hawthorne – Edw. Rand. Port.[40]

211 A történet a narrátor jelenlétével kezdődjön – megmagyarázhatatlan önmaga számára – teljesen idegen és félelmetes jelenetek (álom?)

212 Furcsa emberi lény (vagy lények) ősi házban vagy düledékeken, messze a népesebb területektől (vagy régi északkeleten, vagy távoli egzotikus földön). Gyanú (alakon és szokásokon alapulva), hogy nem teljesen emberi(ek).

213 Ősi erdő télen – moha – nagy fatörzs – csavart ágak – sötét – bordázott gyökerek – állandó csöpögés.

214 Afrikai beszélő kövek – felidézhetetlenül ősi orákulum elhagyatott maradványainál a dzsungelben, aki eónokon túli hangokon beszél.

215 Férfi elvesztett memóriával egy furcsa, kevésbé felfogható környezetben. Félelme attól, hogy visszatérnek az emlékei – egy pillanat

216 Főhős furcsa képet alkot – egy erő arra készteti őt, hogy még földöntúlibbá tegye, mint amit értelme képes befogadni. Undorodva eldobja – de valami már ólálkodik az éjszakában.

217 Ősi (római? őskori?) kőhidat elmossa a (hirtelen és fura?) vihar. Valami kiszabadul onnan, ahová évvel ezelőtt befalazták. Dolgok történnek.

218 Káprázat az időben – egy régóta eltűnt emberelőtti város képe.

219 Füst vagy köd – alakot ölt varázsigék hatása alatt.

220 Néhány régi templom vagy kastély harangját ismeretlen kéz kongatja meg – egy dolog… vagy láthatatlan Jelenlét.

221 Rovarok vagy egyéb élőlények támadnak a világűrből és behatolnak az ember fejébe, hogy ők idegen és egzotikus dolgokra kezdjenek emlékezni – személyiség esetleges áttétele.

222 John Buchan mottóul szolgáló idézete[41]

„Az éjszaka, az áramló víz, a városi fények, a napkelte, a hajók, a nyílt óceán hatása ismeretlen vágyak és gyönyörök hadát eleveníti fel az elmében. Valaminek, úgy érezzük, meg kell történnie. Nem tudjuk, hogy minek, de mégis a nyomában vagyunk.” (R. L. Stevenson)

 

[1] A Jegyzetfüzet számos olyan ötletet tartalmaz, amelyet Lovecraft azért jegyzett le, hogy felhasználhassa később a műveiben. Habár a füzet első bejegyzései 1919-re datálódnak, sokkal valószínűbb, hogy Lovecraft csak 1920 elején kezdi írni, ugyanis jegyzetfüzetéről először egy Rheinhart Kleinernek írt, 1920. január 23-ára datált levelében ejt megjegyzést. Az elkövetkezendő években a bejegyzések száma folyamatosan csökken. Ezek az ötletek és képek aztán nem csupán novelláiban, hanem verseiben is megjelennek, főleg a Yuggoth-i gomba-ciklusban. Lovecraft az [x]-szel jelölt bejegyzéseket mind áthúzta, miután felhasználta valahol. A fordítás olvasása során figyelembe kell azt venni, hogy sok esetben Lovecraft annyira röviden és tömören írta le gondolatait, hogy ki kellett azokat – akár szabadosan – kerekíteni.

[2] Demophon: athéni király, aki részt vett a trójai háborúban.

[3] Lord Dunsany 1910-ben publikált története, a Beyond the Fields We Know-széria első tagja.

[4] Lovecraft itt Spencer azon álmának cselekményeire utal, amelyet egyszer ő maga is megálmodott az 1920-as évek elején.

[5] Lovecraft ezt a történetet, amelynek A kép címet adta, egy 1933. június 1-jén Robert Blochnak írt levelében vázolta fel.

[6] T. R. Smith szerk. (1919): Baudelaire: His Prose and Poetry. Boni&Liveright / Modern Library, New York.

[7] Az A Shop in Go-By Street Lord Dunsany 1912-ben publikált története, a Beyond the Fields We Know-széria második tagja.

[8] Bizonyosan egy elveszett novella címe. George T. Wetzel megemlíti, hogy egyszer olvasta egy közzétett változatát egy amatőr folyóiratban, de aztán elfelejtette, hogy hol is találta pontosan. Ennek ellenére nem túlságosan valószínű, hogy Lovecraft valaha is megírta volna a történetet, a Jegyzetkönyvében sem tesz utalást arra, hogy felhasználta vagy elvetette volna, és a bejegyzés tartalma halványan emlékeztet az Ex Oblivione című írására.

[9] Rhode Island-i folyó.

[10] A történet megtalálhato Hawthorne The American Notebooks című könyvében.

[11] Phlegethon egyike az öt földalatti pokolvilág folyóinak a görög mitológiában.

[12] E nevek Lovecraft Zarándokút Kadathba című kisregényében köszönnek vissza.

[13] Lovecraft úgy tudta, hogy ezt az ötletet Frank Belknap Long már felhasználta a The Black Druid című írásában, de mivel nagyon kicsi volt a hasonlóság köztük, később áthúzta a megjegyzést.

[14] Utalás Victor Hugo regényére.

[15] Idézet Nathaniel Hawthorne: A hétormú ház című románcából.

[16] Idézet a 19. századi angol esszéista, író 1873-as A Reneszánsz című művéből.

[17] Idézet H. P. Lovecraft: Charles Dexter Ward esete című kisregényéből, Bihari György fordítása alapján. Lovecraft Borellus kijelentését Cotton Mather Magnalia Christi Americana című munkájából parafrazálta.

[18] Lovecraft arra utal, hogy a The House című versét és részben A ház, amelyet mindenki elkerül című novelláját egy providence-i ház inspirálta, amely a Benefit Street 135 alatt található.

[19] Samuel Butler: God the Known and God the Unknown (1917).

[20] Salvator Rosa: barokk festő és költő.

[21] Henry Fuseli: 18. századi festőművész, leghíresebb műve az 1781-es Rémálom, amelyen egy alvó nő törzsén egy szőrős rémalak ücsörög.

[22] Photius: skolasztikus gondolkodó a 9. században.

[23] Damascius: újplatonista filozófus az 5. században. A neki tulajdonított művek a valóságban nem léteznek, csupán – mint fiktív apokrif iratok – Lovecraft A névtelen város című novellájában.

[24] Francia lelkipásztor, Imagu du Monde című enciklopédikus jellegű műve, amelyben keveredik valóság és képzelet, a világ teremtését mutatja be.

[25] Lovecraft itt Hawthorne Marble Faun című könyvére utal.

[26] Oliver Wendell Holmes: The Guardian Angel (1867).

[27] Lovecraft itt Henry S. Whitehead Cassius című novellájára utal.

[28] Del Rio egy 16. században élt jezsuita pap, aki a démonológia szakértője is volt.

[29] „Léteznek-e inkubuszok és szukkubuszok, és vajon származhatnak-e tőlük utódok?”

[30] Rider Haggard és Andrew Lang 1890-ben napvilágot látott fantasy regénye, amely Odüsszeusz harmadik utazását meséli el.

[31] Ez a kép A suttogás a sötétben című írásában is visszaköszön.

[32] Lovecraft itt W. C. Morror The Monster Maker című írására utal.

[33] A feket macskák Lovecraft egy providencei macskáról mintázta, amit Öreg Embernek nevezett el. A megjegyzést abban a hitben írta, hogy Bernard Austin Dwyer használja majd fel a novellájához, ám ez nem történt meg, ezért Lovecraft áthúzta.

[34] Trophonius: isten a görög mitológiában. A hagyomány alapján, akin hatalmas félelem lesz úrrá, arra mondják azt, hogy alászállt Trophonius barlangjába.

[35] Camille Flammarion: Haunted Houses (1924).

[36] A név a The Tree under the Hill című novellában is megjelenik.

[37] Tibeti rítus a halott feltámasztására.

[38] Fekete mágiát is űző varázsló.

[39] E halottidéző rítus leírása Alexandra David Neel Magic and Mystery in Tibet című könyvében található meg.

[40] Hawthorne: Edward Randolph’s Portrait (1838).

[41] A szöveget John Buchan The Runagates Club című művében (1928) idézi.

Legújabbak

Clark Ashton Smith:
Hasisevő, avagy a Gonosz Apokalipszise, A

Olvasás

Robert E. Howard:
Harp of Alfred, The

Olvasás

Robert E. Howard:
Red Thunder

Olvasás

Legolvasottabb

Howard Phillips Lovecraft:
Cthulhu hívása

Ez az egyetlen történet Lovecraft részéről, amelyben jelentős szerepet kap a szörnyisten, Cthulhu. 1926 későnyarán, kora őszén íródhatott. A dokumentarista stílusban megírt történet nyomozója, Thurston, a szemita nyelvek egyetemi kutatója darabkáról darabkára rakja össze a rejtélyes kirakóst. A fiatal kutató egyre több tárgyi és írásos bizonyítékát leli a hírhedt Cthulhu-kultusz létezésének. A kultisták a Necronomicon szövege alapján a nagy szörnyisten eljövetelét várják. A történetek a megtestesült iszonyatról beszélnek, ami átrepült az űrön és letelepedett a Földön sok millió évvel ezelőtt. Most hosszú álmát alussza tengerborította városában: Ph’ngluimglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn, vagyis R'lyeh házában a tetszhalott Cthulhu álmodik. A Csendes-óceán déli részén néhány bátor tengerész megtalálta a várost és felébresztette a Nagy Öreget. Ennek hatására őrülethullám robogott végig a Földön, több ember lelte halálát ezekben az időkben. A találkozást csak egy tengerész élte túl, de ő is gyanús körülmények között halt meg. A fiatal kutató érzi, hogy ő is erre a sorsra juthat... A novellát nagy részben Lord Tennyson Kraken című költeménye inspirálta: Cthulhu is egy csápos, polipszerű szörny, egy alvó isten (ez a gondolat nagyban Lord Dunsany műveinek Lovecraftra gyakorolt hatásának köszönhető). S. T. Joshi felveti, hogy számottevő hatást váltott ki Lovecraftra Maupassant Horlája és Arthur Machen A fekete pecsét története című története is. Maga Lovecraft e történetet roppant középszerűnek, klisék halmazának titulálta. A Weird Tales szerkesztője, Farnsworth Wright először elutasította a közlését, és csak azután egyezett bele, hogy Lovecraft barátja, Donald Wandrei bebeszélte neki, hogy más magazinnál is érdeklődnek a sztori iránt.

Olvasás

Howard Phillips Lovecraft:
Őrület hegyei, Az; Hallucináció hegységei, A

Egy déli sarki kutatócsoport, köztük a narrátor, William Dyer a Miskatonic Egyetemről az Antarktiszra indul 1930/31 telén. A fagyott környezetben 14, a hideg által konzerválódott idegen lényre bukkannak. Miután a kutatók több csoportra oszlanak, és az egyikről nem érkezik hír, a megmaradt tagok felkeresik az eltűntek táborát, ahol szétmarcangolt emberi és állati maradványokat találnak - néhány idegen létformának pedig mindössze hűlt helyét... Legnagyobb döbbenetükre azonban a kutatás során feltárul előttük egy évmilliókkal régebben épített, hatalmas kőváros, amely a Nagy Öregek egykori lakóhelye lehetett. A kisregényt szokás Poe Arthur Gordon Pym című kisregényének folytatásaként tekinteni, az enigmatikus és meg nem magyarázott jelentésű kiáltás, a "Tekeli-li!" miatt. Eredetileg a Weird Talesbe szánta Lovecraft, de a szerkesztő túl hosszúnak találta, ezért öt éven át hevert a kisregény felhasználatlanul a fiókban. Az Astounding végül jelentősen megváltoztatva közölte a művet, több bekezdést (nagyjából ezer szót) kihagyott, a teljes, javított verzió először 1985-ben látott napvilágot.

Olvasás

Abraham Merritt:
Moon Pool, The

Amikor dr. David Throckmartin elmeséli egy csendes-óceáni civilizáció ősi romjain átélt hátborzongató élményeit, dr. Walter Goodwin, a regény narrátora azzal a meggyőződéssel hallgatja a hihetetlen történetet, hogy a nagy tudós valószínűleg megzavarodott. Azt állítja ugyanis, hogy feleségét és kutatócsoportjának több tagját magával vitte egy "fényjelenség", amely az úgynevezett Holdtóból emelkedik ki teliholdas éjszakákon. Amikor azonban Goodwin eleget tesz Throckmartin kérésének, és társaival a titokzatos szigetre utazik, fantasztikus, megdöbbentő kalandok sorozata veszi kezdetét.

Olvasás

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

Nem érkezett még hozzászólás.

szövegkereső

keresés a korpuszban

Az alábbi keresővel az adatbázisban fellelhető irodalmi művek szövegeiben kutathat a megadott kifejezés(ek) után.

...

Keresési beállítások:

bármelyik kifejezésre
mindegyik kifejezésre
pontos kifejezésre