Aleister Crowley és levelezése

0

Szerző: Aleister Crowley • Dátum: 2005-03-30

Az 1875-ben született Crowley szigorú anglikán nevelésben részesült – ez olyan sokkhatást jelentett neki, hogy egy életre elvetett minden kötött vallást. Szenvedélyessége, végtelen tudásvágya előbb az Arany Hajnal szabadkőműves páholyba vitte, majd – miután bejárta Kínát, Indiát, Nepált, és Észak-Afrikát – megteremtette saját „eszmerendszerét”, amelyben a kelta pogány mítoszoktól az egyiptomi hiedelmekig, a reneszánsz gondolkodástól Sade márkiig mindent belekevert. 1904-ben a kairói Egyiptomi Múzeumban látomástól ihletetten írta meg „Törvénykönyvét”, amelynek központi tétele: „Tégy, amit akaratod kíván és az lesz majd a törvény”.  

Crowley íróként, költőként is maradandót alkotott, mágusként misztikus írásai mellett szürreális tarot-kártyája az egyik fő műve. A XIX: század nagy dekadenseinek – Thomas de Quincy, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire – nyomdokán haladva kísérleteket végzett saját magán a különböző drogokkal és erről tanulmányokat is írt, sajátosan archaizált angol nyelven. A korlátlan szabadság hirdetése miatt az I. világháború végén el kellett egy időre hagynia Angliát, ekkor talált rá Cefalúra, ahol élettársával 1922-ben létrehozta a „Thelemai apátságot. „ A görög szó „szabad akaratot” jelent, és egy ilyen nevű apátság szerepel már a XV. századi Francois Rabelais Gargantua és Pantagruel című művében is. A cefalúi „kolostor” a szabad szerelem minden képzeletet felülmúló szentélye lett, Crowley és társai felelevenítették a világtörténelem legkülöncebb orgiáit, tobzódtak az állatáldozatokkal egybekötött szexuális rítusokban. A hatóságok azonban egyre kevésbé nézték jó szemmel az „apátság” tevékenységét – ne feledjük, akkor már Benito Mussolini van hatalmon Olaszországban, és ő a „rend” embere – és egy évvel később, amikor Crowley egyik vendége meghalt, miután macskavért ivott az egyik szertartás során, az intézményt bezáratták, Crowley-t pedig kitoloncolták Itáliából.  

A nagy mágus 1947-ben csaknem elfeledve halt meg Angliában. A 60-as években kezdték őt rehabilitálni a szexuális forradalom és az újpogányság terjedésével egyidőben. Különösen sok rock-zenész vált Crowley hívévé, köztük Syd Barrett, Ozzy Osbourne, és főleg Jimmy Page, aki még mestere egykori, boleskine-i házát is megvette, de arcképe ott van a Beatles Borsőrmester című lemezének híres borítóján is.  

Csak néhány több száz álnevének listájáról: A.E.C., George Archibald Bishop, Perdurabo, Hilda Norfolk, Barbay de Rochehuart (sic?), John Masefield Junior, Enid Parsons, aged twelve., Ananda Vijja, Ethel Ramsay, Jeanne La Goulue, John Roberts, Alice Wesley Torr, Frater Perdurabo, Ankh-F-N-Khonsu, The Priest of the Princes, Therion, The Master Therion, Khaled Khan, Mahatma Guru Sri Paramahansa Shivaji, Alastor (in Greek), To Mega Therion (in Greek) DCLXVI, Abhavananda, DCLXVI, Ankh-af-na-Khonsu, the Priest of the Princes, 666 The Prophet of the New Aeon, Ko Yuen, Comte de Fenix, Fra H.I. Edinburgh, Logos Aionos Thelema...  

 

Aleister Crowley levelezése  

 

Előszó – Mágia könnyek nélkül  

1943-ban Aleister Crowley találkozott egy hölggyel, aki hallott Crowley nagy tudásáról és tapasztalatáról, és tanácsát kérte okkultista, spirituális és gyakorlati dolgokban. Ez a kapcsolat egy mindkettőjük számára érdekes, és ösztönző levélváltáshoz vezetett. Crowley később másokat is felkért és bíztatott hasonló kérdések feltételére. Ennek eredménye ez a több, mint 80 levélből álló gyűjtemény, melyet a „Mágia könnyek nélkül” címen jelentetünk meg.  

Crowley a fenti hölgynek írt korai levelei másolatát nem őrizte meg, így képtelen volt a megjelentetni kívánt gyűjteménybe belevenni az előzményeket. Szerencsére teljesen nem tűntek el nyomtalanul ezek a levelek, és most e könyv bevezetésében olvashatóak. Crowleynak volt egy eredeti stílusa, melyet belevettek és így hozzáidomítottak a későbbiekhez (pl. Cara Sorror, Fraternally: 666 stb.) így mintegy egységbe integrálták az egészet, ezért a váltás itt már nem látszik. Crowley eredetileg a könyvet „Aleister mindent megmagyaráz” címen akarta megjeleníteni, és az alábbi körlevelet küldte ki a barátainak és tanítványainak, és megkérte őket, javasoljanak témát a mű egységbefoglalása érdekében.  

A „Thoth könyve” szerzőjének (Crowley) nagy örömet okozott, hogy oly sok méltányló levelet kapott főleg nőktől, akik hálájukat fejezték ki, hogy tisztán, érthető módon adta közre a levélgyűjteményt. Jóllehet, mindennek dacára Therion mester régóta nagy szükségét érezte, hogy az alapokat megteremtse azoknak, akik még csak most kezdték el tanulni a mágia alapjait akár csupán kíváncsiságból – vagy bele akartak mélyedni is a témához kapcsolódó tudományokba.  

Therion mester igyekezett a végsőkig leegyszerűsíteni Crowley magasröptű magyarázatait, az átlagos műveltséggel rendelkező emberek számára is, de közben a mágus gondolkodását tökéletesen értő magasabb tudásszintű csoport azon a véleményen volt, hogy ez az egyszerűsítésre való törekvés gyakran sikertelen volt. Oly sokféle volt a megállapítás és most íme itt nyújtjuk át a megoldást.  

Fentiek közül egy istenadta zseni nemrégiben javasolta, hogy a rejtély megoldható. Dr. Brewer: „Guide to Science” című könyvének régi és jól bevált útmutatásai alapján. Jelentkezőket bíztak meg, hogy Therion mesterhez intézzenek kérdéseket és gyűjtsék össze a mester magyarázatait tartalmazó válaszleveleit. Ez a Crowley szellemi örökségét őrző magas tudatú csoport azokra a dilettánsokra gondolt, akik egyrészt különösen fogékony érdeklődők, másfelől azonban a szokott sémákon kívüli gondolkodók, akiknek ezáltal természetes módon jut eszébe néhány olyan kritikus részlet – Therion nem igazán sikerült Crowley egyszerűsítéseiből, – amit a válaszok végül is megnyugtatóan tisztázhatnak. Crowley értőinek ez volt az igazi célja. Fentiekben olyan típusú kérdésekről esett szó, hogy „mi ez?”, „miért elmélkedjek ezen?”, „mik a tanulmány alapelvei?”, „mi a haszna?”, „hogy kezdjem el?” és ehhez hasonlók.  

Ez volt a terv, a kérdésekkel, amiket elkezdtek megvalósítani, és minden lehetséges szemszögből körbe akarták járni a témát. A Therion által megadott válaszok stílusa közérthető és folyékony volt, az elvont szakkifejezéseket vagy nem szerepeltették, vagy nagy részletességgel megmagyarázták. Mintegy 70 levél íródott meg eddig, de úgy tűnik, hogy még mindig találhatók szakértő szemmel nézve hiányosságok, melyek megbontják olykor a tanulmány integritását. Ezek a hiányok, a föld feltérképezetlen fehér foltjaihoz hasonlíthatók, melyek mintegy 50 évvel ezelőtt olyan kihívásoknak számítottak, melyek vonzották az érintetteket, mint pillét a láng.  

Ehhez a visszaemlékezéshez szükség van a leveleket tanulmányozók együttműködésére, és támogatására, így juthat el ez a levelek által körvonalazott Crowley alkotta gondolatvilág a teljesség közelébe, és ritkulhatnak, végül el is tűnhetnek „fehér foltjai”. Létezik egy függelék, mely ismerteti a megírt levelek rövid tartalmát. Ha netán úgy véled, hogy ezek közül bármelyik segít megoldani saját belső problémáidat, akkor javasoljuk, hogy mentális prioritással fókuszálj a portálon megjelentetett anyagra, hiszen ez teljesen szabadon hozzáférhető. A te segítségedre jelentettük meg ezen tanulmányokat. Ha bármi más problémát akarsz felvetni, amelyeket a levelekben nem találsz meg, akkor fogalmazd meg a lehető legegyértelműbben, és küldd el a leveled a Kozmosz '2000 Jövőkutató és Sorselemző Intézet rovatvezetőinek! A válasz feltehetően néhány héten belül megérkezik, vagy tőlünk vagy a felső vezetőd által választott transzcendens úton az életedben. Várható, hogy végül a levélsorozat könyv formában is meg fog jelenni a K' 2000 kiadásában.  

***  

Ezzel a bevezető rész bevégeztetett. Karl J. Germer Frater Saturnus Xr Frater /felsőbb egyházi méltóság/ gondolataiból O.T.O. / Német Nemzetiszocialista Okkult kőműves páholy/  

 

Levelek a mágus tollából egy tanítványhoz (Lovecraft felesége) címezve  

„A” levél, 1943. Március 19.  

 

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény (Do what thou wilt shall be the whole of the Law)  

Nagyon hálás voltam, hogy tegnap délutáni beszélgetésünkből megtudtam, hogy komoly szándéka van afelé, hogy hozzáfogjon a Nagy Munkához (Great Work), a megfelelő szellemben. A kalandjai során a régebbi tapasztalatait ért kritikája, úgy tűnt, józan és igazságos. Ahogy megígértem, azért írom ezt a levelet, hogy taglaljak pár gyakorlati dolgot, amelyeket nem sikerült megbeszélnünk, és melyeket, úgy gondolom, jobb, ha levelezésben tárgyalunk meg.  

1) Legfontosabb, hogy megértse személyes pozíciómat. Nem teljesen rossz meglátás az, hogy tanítónak tekint engem, de ez a szó hajlamos a félrevezetésre. Sokkal helyénvalóbbnak látszik a tanuló-társ (fellow-student), vagy, ha úgy tetszik, szenvedő-társ (fellow-sufferer) kifejezés.  

Életem csúcspontja az úgynevezett „kairói munka” (Cairo Working), ami a legnagyobb mértékben ki van fejtve az Istenek Napéjegyenlőségében. Abban az időben A Törvény Könyvének nagy része még tökéletesen érthetetlen volt számomra, és egy jó részét, főleg a harmadik fejezetet, kifejezetten ellenszenvesnek találtam. Éveken át küzdöttem ez ellen a könyv ellen, de ellenállhatatlannak mutatkozott. Nem hiszem, hogy jogosulatlanul dicsekszem, ha azt mondom, hogy személyes kutatásaim nagy értékűek voltak a Mágia és a Miszticizmus tanaiban általában, főleg az olyan dolgok, mint a világ különböző gondolatrendszereinek integrációja, különösképpen az I-ching és a Kabbala rendszerének egymással való azonosítása. De biztosíthatom, hogy még a teljes életművem ezerszeresénél is többet ér a Törvény Könyvének akár egyetlen versszaka.  

Úgy gondolom, szükséges, hogy legyen Önnél egy példány az Istenek Napéjegyenlőségéből, és hogy a Törvény Könyve rendszeres taneszközévé váljék. Annyi érték, mint amennyit az én munkám nyújthat Önnek, épp elegendő kell legyen ahhoz, hogy segítsen e könyv megértésében.  

2) Lehetséges, hogy később igénye lesz a 8 Jógalecke című könyv egy példányára, úgyhogy félreteszek egyet, amennyiben szükséges.  

3) Az O.T.O. segítségével úgy vélem, találhatok Önnek egy kéziratot az összes hivatalos dokumentumból. Ha így lesz, eljuttatom Önnek, és így Ön eldöntheti, hogy végül kapcsolatot létesít-e a Third Degree of the Orderrel*. Következetesen, ha úgy dönt, csatlakozik, átveszem önnel a Rituálék szövegét és elmagyarázom az egész lényegét; átadva ezzel azt a valódi titkot és fontos tudást, amelyet a közönséges szabadkőművesség nem birtokol.  

4) A horoszkóp. Egyáltalán nincs ínyemre ezeket készíteni, de része annak a megállapodásnak amelyet az O.T.O. Kincstárnokával kötöttem, hogy hasznos esetekben dolgozom rajtuk. Ezzel szemben szeretem magamnál őrizni az ábrákat, jövőbeni konzultáció esetére, ha valami szignifikáns történne, amely ezt szükségeltetné.  

Itt egy nagyon fontos dolgot kell megjegyeznem. Az egyetlen fontos dolog a Törvény Könyve mellett. Amint tegnap azt elmondtam, az első és legfontosabb, hogy minden, ami az ember maga, és minden, amit birtokol, felajánltassék a Nagy Munkának, fenntartás nélkül. Ennek mindig szem előtt kell lennie. Hogy ezt elérje, gyakorolja a Liber Resh vel Helios, sub figura CC, pp. 425-426 Magick fejezetét. Ennek az Imádásnak van egy másik formája is, mely valamelyest teljesebb, de a szövegben szereplő is épp elegendő. A legfontosabb, hogy el ne felejtse. Meg kell majd tanítanom a mozgást és a mimikát, melyek a szavakhoz tartoznak.  

Szintén kívánatos, hogy mielőtt formális étkezésbe kezd, a következő dialógus játszódjék le. Kopogjon 3-5-3-mat, majd mondja: „Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény”. Az asztal másik végén ülő azt válaszolja: „Mi a szándékod?”, majd Ön: „Szándékom, hogy egyek és igyak.” Ő: „Milyen mértékig?” Majd Ön: „Hogy testem megerősödjék.” Ő: „Milyen mértékig?” Ön erre ezt feleli: „Hogy teljesíthessem a Nagy Munkát”. Ő: „A törvény a Szeretet, szeress akaratod szerint” („Love is the law, love under will”**). Majd Ön, egy koppantással: „Lássunk hozzá.” Ha egyedül van, tegye ezt a párbeszédet monológgá. Kopogjon, tégy, mit jónak látsz-stb., szándékom, hogy- stb., hogy testem- stb., hogy teljesíthessem- stb., A törvény a szeretet- stb., koppantás – és kezdjen enni.  

Lehetetlen eléggé kihangsúlyozni ezen kis ceremóniák rendszeres ismétlésének jelentőségét, és hogy milyen fontos, hogy a lehető legpontosabban ismételje azokat. Nem szabad, hogy problémát jelentsen, ha egy zsúfolt főútvonal közepén kell megállnia, hogy elmondja az Imákat – akár poggyásszal vagy anélkül utazik. Az sem szabad gátló tényező legyen, ha vissza kell utasítsa vendégét vagy vendéglátóját – kinek feladata a dialóg másik fele – visszautasítani, ha tudatlannak mutatkozik azzal kapcsolatban. Lehet, hogy ezen dolgok azért nyújtanak oly nagy mértékű képzést, mert kinézetre oly kicsinyesnek és bagatellnek tűnnek. Összpontosításra, figyelmességre, erkölcsi és szociális bátorságra és sok más egyéb erényre tanítanak.  

Illedelmes nő lévén a rázós részt a végére hagytam. A lehető legnagyobb mértékben szükséges egy mágikus napló elkezdése, és hogy minden nap magánál hordja. Kezdje a naplót életének számvetésével, úgy, hogy a születésénél is korábbra megy vissza, az ősei idejébe. Egy későbbi gyakorlathoz való alkalmazkodásképpen (mely megtalálható: Liber Thisarb, sub figura CMXIII, 27-28, Magick, pp. 420-422 alatt) választ kell találnia a következő kérdésre: „Hogy jutottam erre a helyre és ebben az időben, avval a munkával való foglalkozással, amelyet épp végzek?” Mint ahogy azt a könyvből látni fogja, ez a kérdés elindítja Önt az önmegismerés útján, és végül eljuttatja Önt az előző életeire való emlékezéshez.  

Mivel nehezen kivitelezhető, hogy gyakran eljöjjön a városba, hadd javasoljak egy tervet, mely előzőleg nagyon hatékonynak bizonyult: heti levélváltás. Eliphas L,vi használta ezt a módszert Baron Spedalierivel, és kettejük levelezése az egyik legérdekesebb művei közül. Kérdezze meg, amire választ kíván, és a lehetőségeim szerinti legjobb választ fogom rá adni. Elképzelhető, hogy spontán megjegyzéseket fogok majd tenni naplójának gondos átolvasása és előmenetele alapján. Ezt persze csak a papír egyik felén teszem majd, hogy a másik oldal szabadon maradjon megjegyzések számára, amelyeket majd a megbeszélt időpontokban átnézünk.  

 

Love is the law, love under will.  

Felebaráti szeretetben,  

666  

 

*Magyar változata ennek a szervezetnek általunk nem ismert, így eredeti nevén hagytuk. (a ford.)  

**A „Love under will” kifejezés fordítása vagy „szeress akaratod szerint”, vagy „szeress az Akarat szerint”. A fordításnál az előbbit használtuk, azonban meg kell említenünk, hogy viták vannak az angol kifejezés értelmezésénél, mivel az kétértelmű (ezért is fordíthatjuk kétféleképpen). Egyesek szerint az akarat az egyén akaratára vonatkozik, azaz „szabad akaratodból szeress”. Mások szerint azonban az akarat az Univerzum akaratára, vagyis az egyénre kiszabott életútra vonatkozik, azaz „szeress úgy, ahogy az utad megkívánja”. (a ford.)  

 

„B” levél, 1943. Április 20.  

 

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény.  

Nagyon hálás voltam, hogy megkaptam levelét, és sajnálattal hallottam az Önt ért szerencsétlenségről. A késéssel kapcsolatban, azt hiszem, el kell mondjam, hogy az eredeti szabály az Order of A.'. A.'.-n belül az volt, hogy a beavató (introducer) felolvasott a jelentkezőnek egy rövig szövegrészt, majd jó negyed óráig magára hagyta, és mire visszatért, a jelentkezőnek azonnal kellett igennel vagy nemmel válaszolnia. Azonban ha bármennyit is tétovázott, egész életére ki lett tiltva a rendből.  

A szabályt később mellőzték, mert úgy gondolták, helyesebb, ha a Munka első fázisaiban segítik az embereket, még akkor is, ha nem bizonyulnak, úgymond, „első osztályúnak”. Arra azonban fel kell hívnom a figyelmét, hogy előbb vagy utóbb, akár ebben az életében vagy egy másikban, de magától kell tudjon bátorsággal szembenézni az ismeretlennel, valamint gyors és visszavonhatatlan döntéseket hozni anélkül, hogy azon döntéseinek árát vizsgálná.  

Úgy gondolom, mindent összevetve rossz ötlet, hogy „pszichológiai, morális, és művészi problémák” miatt aggódjék. Semmibe sem érdemes anélkül belevágni, hogy az ember bele ne lásson az igazság egyszerűségébe. Az aggodalom nem más, mint egyfajta morális méreg. Mi haszna van nőnek lenni, ha nem használja intuícióját, egy olyan ösztönt, mely képessé teszi arra, hogy megkülönböztesse a hamistól az igazat?  

Tudatállapotából arra következtetek, hogy a múltban olyan emberek befolyása alatt volt, akik állandóan csak beszéltek a dolgokról, és valójában sosem csináltak semmit. Vitatkoztak mindenféle homályos filozófiai dologról, ami teljesen rendben van, azonban mikor kielemzi, amit írt, meg fogja érteni, hogy a sok üres beszéd csak kibújás bármely komoly munka elvégzése alól.  

Ezt éreztem, mikor az Ön következő mondatát olvastam: „Nem tudom, hogy szeretnék-e egy nagyobb volumenű konfliktusba kerülni. Békére van szükségem”. Szerencsére a következő mondattal fel is menti magát: „Valódi békére, mely élő, és nem stagnál”. Az élet egésze konfliktus, harc. Minden rész beszippantott levegő győzelem az Univerzum egészének harcában. Nem élhet békében az adott körülmények tökéletes elsajátítása nélkül, és úgy érzem, Ön ezt érti az alatt, hogy „élő, és nem stagnál”.  

A békére vágyás első következménye az, hogy az ember rátapos az örvénylő gondolatok tengerére azzal, hogy azt mondja: „A béke mozdulatlan”. Abban a pillanatban, mikor megértette, mit is jelent ez a gondolat, azt, hogy ez az ellenség fegyvere, amelyet azzal a céllal hozott létre, hogy megakadályozza a Nagy Munka elvégzését, abban a pillanatban, mikor minden effajta meggondolást nyomatékosan elutasít és megkérdezi: „Mit kell tennem?” és mikor felfedezi erre a kérdésére a választ, és elkötelezi magát mellette, megszakítást nem engedve, akkor jön majd rá, hogy az élő béke sokkal inkább dinamikus és nem statikus állapot. Úgy látom, Ön ezt már megértette. A témáról egyébként sokat olvashat a Little essays toward truth c. illetve a The Vision and the voice c. könyvekből.  

Utóirata mosolygásra késztetett. Amit írt, nem túl jó reklám azoknak az embereknek, akikkel régen kapcsolatban volt. Álláspontom egész egyszerű. Annak idején engedelmeskedtem annak a parancsnak, mely így szólt: „Vásárolj egy tökéletesen fekete tyúkot, alkudozás nélkül”. Az örökségemből több, mint százezer fontot költöttem erre a munkára, és ha ezerszer ennyi pénzem lenne ma, ugyanarra fordítanám. Az ember csak akkor érheti el a teljes szabadságot a Korongoknak e Síkján, ha teljesen hidegen hagyja, két és fél pennyvel többet vagy négy és fél pennyvel kevesebbet fizet.  

A világ összes, de legalábbis majdnem mindegyik Rendje egyetért abban, hogy a tagoknak szegénységi fogadalmat kelljen tenniük. Egy buddhista bikkhu például összesen kilenc tárgyat birtokolhat: a három talárját, imádkozó tálját, egy legyezőt, fogkefét, és így tovább. A hindu és mohamedán szabályok, valamint a kereszténység legfontosabb szerzetesrendjeinek szabályai ehhez hasonlóak.  

Saját rendünk az egyetlen szót érdemlő kivétel. Ennek oka, hogy a tisztaságot sokkal nehezebb elérni, ha az ember kint él a világban, mint ha egyszerűen elvágja magától azt. Sokkal könnyebb technikai tudást szerezni, ha az embert nem korlátozzák ilyen meggondolások. Ezek a szabályok akadályozzák az egyénnek a világnak való segítését. A legnagyobb veszélyek a teljes visszavonulással járnak. Saját véleményem az, hogy saját természet-ideálunk sokkal teljesebb.  

Amikor már kiderített valamit előző életeiről, tisztán és könnyedén fogja ezt felfogni.  

 

Love is the law, love under will.  

Felebaráti szeretetben,  

666  

 

„C” levél, 1943. Április 30.  

 

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény.  

Köszönöm dátum nélküli, hosszú levelét, két nappal ezelőtt kaptam meg. Nagyon sajnálom, hogy még mindig kimerültnek érzi magát. Én sem vagyok túl jól, ezt az időjárást igen kimerítőnek találom. A tőlem telhető legjobban próbálom majd sok kérdését megválaszolni.  

Épp intézem az O.T.O.-val kapcsolatos hivatalos papírokat, hogy elküldhessem Önnek, de a felvetése, hogy előbb más tagokkal találkozzon, lehetetlen. Még a belépés után sem fog találkozni senkivel, kivéve, ha együtt kell velük dolgozzon. Úgy érzem, még mindig úgy gondolja, hogy a Nagy Munka egyfajta teadélután. A más tanulókkal való kapcsolat csak annyit jelent, hogy kritizálja a kalapjaikat, aztán a viselkedésüket. Ezt nem engedhetem. Az Ön munkája csak az Öné és senki másé, a téma nélküli csevej pedig az emberi társadalom legmérgezőbb eleme.  

Amikor a Jézus Krisztusnak nevezve (Being called Jesus Christ) című, ön szerint „valódi feljegyzésről” beszél, nem tudom, mire gondol. Nincs tudomásom ilyen írásról, sem hasonlóról. Igen sok legendát ismerek, ezek legtöbbje a náluk is régebbi legendák hasonló figuráját veszik át.  

Talán jobb ötlet lenne beszereznie egy példányt Az Istenek napéjegyenlőségéből és tanulmányoznia azt. A Nagy Munka az ellentétek összehangolása. Ez jelentheti Isten és a lélek egyesítését, a mikrokozmosz és a makrokozmosz egyesítését, a nő és a férfi egyesítését, az ego és a non-ego, vagy bármi más egyesítését.  

Azzal, hogy valaki a „love under will” kifejezést használja, arra utal, hogy mindegyik esetben a szeretet a módszer az előbb említett ellentétek összekapcsolásában, mint például a hidrogén és a klór, a nátrium és az oxigén, és így tovább. Bármely reakció vagy jelenség a „szeretet” jelensége, reakciója. Ezt majd megérti, mikor elmagyarázom a „point-event” szó jelentését. De ennek a szeretetnek „under will”, azaz akarat szerint kell működnie, hogyha megfelelően akarjuk irányítani. Meg kell találnia az Igaz Akaratot, és minden cselekedetét az egyetlen célnak kell alárendelnie.  

Rahoor a Napisten, Tahuti az egyiptomi Merkúr, Kephra pedig az Éjféli Nap.  

A problémáival kapcsolatban az lesz a dolgom, hogy megtanítsam tisztán gondolkodni. Nagy mértékben stimulálni fogja, ha a gondolkodási apparátusát megszabadítjuk a felesleges körítésektől. Például nem hiszem, hogy ismeri a logika elsőszámú szabályait. Kétségtelen, hogy többnyire keresztény a magatartása, ugyanakkor viszont szereti a Karma gondolatát is. A kettő egyszerre nem működik.  

A pénzben való fizetség kérdése nem merül fel nálam. Ez az ősi, ámde nagyon jó kis szabály (amelyhez mindig tartottam magam) elengedhetetlen volt abban az időben, amikor voltak valódi titkok. De én már nyíltan közzétettem az összes titkot. Amit tehetek, az annyi, hogy teljesen exoterikus módon edzem. A heti levélváltás mellett, úgy terveztem, ezt a kérdést kizárhatjuk, mivel kereskedelmi értéket kapna vissza mindenért, amit fizet.  

A Nap Szellemére (Spirit of the Sun) és hasonlókra vonatkozó kérdéseire tapasztalatból fogok válaszolni. Az intellektuális kielégültség hasztalan, semmit sem ér. Egy olyan tudatállapotba kell magát hoznom, amely teljes egészében magasabbrendű a közönséges elme szerkezeténél.  

Levelének jó része nehezen megválaszolható. Mindig a ló elé kívánja rakni a szekeret. Nem érti, hogy ha azt akarnám elérni, hogy csináljon ezt vagy azt, akkor egyszerűen megírnám az Önnek megfelelő választ és boldoggá tenném vele? Ez igen egyszerű lenne, mivel semmiről sincs tiszta elképzelése. Például olyan kifejezéseket használ, melyeknek fontosságát még meg sem beszéltük. Ha a „keresztény út”-ról beszél, meg kell kérdezzem: hisz Ön a más helyett eltűrt szenvedésben és az örök kárhozottságban, vagy nem? Az ilyen kérdéseknél fellépő zavarodottság nagy része abból származik, hogy az egyes tanulóknak fogalmuk sincs annak a szükségéről, hogy meghatározzák és megmagyarázzák az általuk használt kifejezéseket. A zavartság pedig csak tovább nő, ahogy ezek a tanulók egymás közt megbeszélik ezeket a kérdéseket – vak vezet világtalant.  

Másfelől Ön olyan kérdéseket tesz fel nekem, mint például „Mi a tisztaság?”. Ezekre tucatnyi különböző módon lehetne megválaszolni. Meg kell értenie, mit jelent „a társalgás univerzuma” (universe of discourse) kifejezés. Ha megkérdezné tőlem, hogy „Ez az arany-klorid minta egy tiszta minta?”, akkor tudnék válaszolni. Meg kell értenie a beszédbeli pontosság értékét. Fecseghetnék évekig a tisztaságról és az önzetlenségről, és senkinek sem lenne egy fityinggel sem jobb.  

Utóirat, vagy afféle (ezt nem akartam lediktálni): Az O.T.O.-val kapcsolatos elgondolásai emlékeztetnek néhány nő vásárlással kapcsolatos elgondolására. Körbe akarja járni az árukészletet aztán kisétálni egy büszke vigyorral, mondván: NEM. Tényleg azt gondolja, hogy felvonultassam Ön előtt a ma élő legkiválóbb embereket, hogy Ön majd átvizsgálja és jóváhagyja őket?  

A belépési cikkely saját alkotmányunk kiváltsága: udvariasság egy szimpatikus test felé. Ha nem lenne szabadkőműves, valakinek be kellene ajánlania, majd támogatnia Önt, aztán vérszomjas Inkvizítorok vizsgálnák meg, majd valószínűleg kidobnák a szeméttárolóba. Nem, igazából nem olyan rossz, de nem szeretnénk senkit azok közül itt látni, aki jelentkezni szeretnének. Ön megtenné, ha egy klub-bizottság tagja lenne? Az O.T.O. egy komoly test, kozmikus mértékű munkát végezve. Meg kellene kérdeznie önmagától: „Mit adhatnék én?”  

A titkokkal kapcsolatban a következőt mondhatom: Egyetlen dolog van, amelyet sohasem szabad kiadni, ez pedig az O.T.O. legnagyobb titka. Túl veszélyes lenne leírni ide, persze van biztosíték is: ha ismerné a titkot, nem tudná használni, hacsak nem lenne haladó szintű beavatott. Azt pedig nem engednénk, amíg teljesen meg nem lennénk elégedve a Nagy Munka iránti elhivatottságával (ld. One Star in Sight). Igaz, hogy a Black fivérek fel tudnák használni a titkot, de mindössze csak elpusztítanák vele magukat.  

Love is the law, love under will.  

Felebaráti szeretetben,  

666  

 

„D” levél, 1943. Június 8.  

 

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Szabály.  

Köszönöm levelét. Nem találtam meg az O.T.O. gépelt kéziratát, és az is eszembe jutott, hogy előbb talán megvárnám a válaszait. Ha fontos papírokat várok postán, legkésőbb 24 óra múlva aggódni és tudakozódni kezdek. Akárhogy is, e pillanatban nem találom őket. Mr. Bryant viszont azt mondta, szívesen kölcsönadja önnek a Kék Napéjegyenlőségét (Blue Equinox). Önnek a 195-270 oldalakra lesz szüksége.  

Csatlakozásának lényege az, hogy megkímél attól a félelemtől, hogy netán olyasvalamit árulok el, amit nem lenne szabad. Mint minden komoly társadalomban vagy társaságban, tagjaink megesküdtek arra, nem fedik fel, hogy mit hallottak, vagy hogy kikkel találkoztak. Ez így van, még a szabadkőművesség mellékágaiban (Co-masonry) is. Emellett persze az ember megemlítheti azon tagok nevét, akik meghaltak (ld. Liber LII, 2. rész). „Igen, a néhai X- Y- is közülünk való volt”. Remélem, hogy ő és Rudolf Steiner (ők ketten) majd eloszlatják a kételyeit.  

Az A'.A'. teljesen más. A One Star in Sight minden tudnivalót magában foglal. (Lehet, hogy néhány előírást nehéz felfogni. Személy szerint sosem értettem ezeket a By-Law dolgokat. Így mindenképp meg kell kérdezze tőlem, hogy mit, és miért, meg hasonlókat.)  

Tényleg csak egyetlen értelme van a megítélésének. „Gyümölcseikről ismerheted meg őket” („By their fruits ye shall know them”). Olvasta a Liber LXV-öt és a Liber VII-et; ez megmutatja, milyen lelkiállapotokat érhet el ezzel a tananyaggal. Most olvassa el „A templom egyik mesteré”-t (megtalálható: Blue Equinox, 127-170. oldal). Ebben egy beszámolót talál az „edzés” korai szakaszairól és azok eredményeiről (természetesen az Ön útjának nem feltétlenül kell egyeznie a könyvben említett személyével, sőt még csak hasonlítania sem kell rá).  

De mindenképpen tartsa szem előtt, hogy „ha vak vezet világtalant, mindketten gödörbe esnek”. Ha csak egyetlen százalékát is látta volna azoknak a bajkeverőknek, akiket én láttam, akkor bizonyára jéggé dermedne már a gondolatától is annak, hogy egy másik tagunkat lássa messzelátón keresztül. Annak semmi értelme, hogy egy tucat szakács dolgozzon az üst felett. Ha Ön velem dolgozik, nem lesz alkalma rá, hogy bármennyi időt is másra pazaroljon.  

Félek, az Ön által gyakorolt „kereszténység” olyan, mint sok más emberé. Egy-két figurát kiemelnek – ahogy az alexandriaiak összegyúrták Jézus alakját – a többieket meg elfelejtik. A cionista Máté-féle Krisztus így nem képviselhet az Ön számára semmi értéket sem. Ugyanígy, az ázsiai „Haldokló Isten” (Dying-God) Melcarthból, Mithrasból, Adonisból, Bacchusból, Osirisből, Attisból, Krishnából és másokból lett összeállítva, hogy a mesebeli rituális és csodás eseményeket véghezvihesse.  

Jogosan kérdezi: „Én mit tehetek hozzá az egészhez? Mit adhatok?” A válasz: egy könyvet! Ez a heti levelezésünkből származó ötlet: 52 levél öntől és 52 tőlem, kellően megszerkesztve igen használható kötetet eredményezhet. Ez a kötet az Ön tulajdona lenne, így az Öné lenne a teljes anyagi értéke (vagy sokkal több), cserébe költségeiért. Erre azért gondoltam, mert egy hasonló próbálkozás nemrég ért véget, méghozzá meglepően szerencsés módon – pár hónap múlva már Ön is a kezébe veheti. Mellékesen jegyzem meg, hogy személy szerint nem keresek vele semmi pénzt – a titkári munka pénzbe kerül manapság. De van egy másik előnye: mindkettőnket frissen tart, ha érti, mire gondolok. Hozzátenném még azt is, hogy ilyen leveleknél mindenféle apró-cseprő tudásszilánk kerül elő a semmiből – ez értékes és gyakori. Igen ám, de az ember nem akarja elveszíteni a fonalat, ha már egyszer elkezdte, úgyhogy javaslom, állapodjunk meg egy 10 napos időintervallumban.  

Kérem, értse meg, hogy ez a javaslat egyedül az ön kérdéséből származik, vagyis, hogy miben segíthetne jelenlegi állapotában. Ahogy Ön szokta mondani: „Döntse el”! Ha igen, akkor szeretném még június 15. előtt látni – akkor egy pár napra elutazom, és szeretnék előtte egy kis házi feladat-szerűséget adni, hogy lefoglaljam, amíg távol vagyok.  

 

Love is the law, love under will.  

Felebaráti szeretetben,  

666  

 

„E” levél, 1943. Augusztus 8.  

 

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Szabály.  

Sok jó gondolatot látok mottójának kialakításában. A „valamivé válni fogok” kifejezés könnyen átalakítható „legyen”-né. Az egyes szám első személy elhagyásával az ember megérti, hogy mi „az Énnek a Kívántban való elmélyedése”, ami pontosan az, amit Ön szeretne.  

„Az Univerzum teremtő Ereje” szövegrész majdnem kész. Egy gúla, nevezzük Piramis1-nek, testesíti meg az Erőt, ha fizikai formában van. Biológiai formájában Fallosz2, a Yang vagy a Lingam. Mindkét szónak 831 a számértéke, így ez a két szó szolgálhatja Munkájának titkos célját. Hogyan szerkeszthető meg a 831-es szám?  

A Kappa3 betű, Jupiter (Jehova), a Szerencse Kereke a Tarot-ban. Az Atu X egy kép, mely a három alapelv erényei szerint épített és azok szerint működő Univerzumot ábrázolja. A három alapelv: kén, higany, só; vagy a Gúnák (?): Sattvas, Rajas, Tamas. Ezek számértéke 20, ugyanúgy, mint a Yod4-nek, ha kibetűzzük.  

Jehova kiejtésének és betűzésének egy gnosztikus módja az IAO5, ennek értéke 811. Ugyanannyi az értéke a „Legyen”-nek, ami görögül Fiat.  

Mindezeket egybevéve, úgy tűnik, hogy egész teljesen kifejezheti törekvését azzal, hogy mottójául a „FIAT YOD” szavakat választja.  

Love is the law, love under will.  

Felebaráti szeretetben,  

666  

 

Utóirat az „E” levélhez: Kérem, tanulmányozza ezt a levelet valamint a magyarázó ábrákat (az író, BAPHOMET Xř O.T.O., minden egyes betű átszámolását közli – itt ezt nem tesszük közzé), és gondolkodjon rajta addig, amíg csak nem asszimilálja teljesen ezen a konkrét eseten kívül a kabbalisztikus kutatás és szerkesztés alapmódját. Figyelje meg, milyen új és az előbbiekkel rokon ötletek bukkannak fel azzal a céllal, hogy gazdagítsák a „képletünket”.  

 

„F” levél, 1943. Augusztus 20.  

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Szabály.  

Hadd kezdjem azzal, hogy visszautalok előző levelemre a mottóval kapcsolatban, és tisztázom ennek a levélnek a működését.  

A mottóban több gondolatot is sikerült egybegyúrnia, bár igazából összesítve ez egyetlen gondolat csupán. Fiat, mivel 811, hasonlít az IAO-ra, és így a FIAT YOD nem csak „legyen”-ként vagy „én legyek”-ként olvasható (ami minden kreatív energia titkos forrása), hanem „Jehova energiájának titkos forrása”-ként. A két szó együtt 831-et ér, magukban foglalják a Pyramis és Fallosz titkos értelmét, ami ugyanazon gondolat két megjelenési formája. Így három módja is van annak, hogy kifejezze ezt a kreatív formát: geometriai szempontból, emberi szempontból, és isteni szempontból. Ezt azért emelem ki ennyire, mert ennek a mottónak a kidolgozása elég világossá teszi azt a módot, ahogy a Kabbalát használni kellene. Úgy gondolom, igen hasznos, ha megjegyzi, mi a Kabbala lényegi alapelve. Így, a Malkuth-tal, Yesoddal és Hoddal való kapcsolatával egyszerűen leírja azt a néhány gondolatot amelyek a 10-es, 9-es, és 8-as számokhoz tartoznak (ebben a sorrendben). Természetesen sok lesz a fölösleg és a túlterheltség, amint elér azokhoz a gondolatokhoz, amelyek elég fontosak ahhoz, hogy jobban kifejtse őket. Ahogyan ez az Equinox első kötetének ötödik, a Kabbaláról szóló cikkében is megtalálható, elég könnyű bebizonyítani, hogy 1 egyenlő 2-vel egyenlő 3-mal egyenlő 4-gyel és így tovább.  

(itt lábjegyzetekre hasonlító megjegyzések vannak, amikre eddig nem volt utalás – a fordító)  

1* Az eredeti görög szövegben  

2* Az eredeti görög szövegben  

3* Az eredeti héber szövegben  

4* Az eredeti héber szövegben  

5* Az eredeti görög szövegben  

Arra is felhívnám azonban a figyelmét, hogy óvatosnak kell lennie, nehogy úgy használja a referenciakönyvekben található utalásokat, hivatkozásokat, hogy nem gondolkozik előbb el azon, hogy miért pont azt adják meg, amit. Így, találhat egy tevét olyan számértékkel, ami a Holdra hivatkozik, viszont a Tarot Hold-kártyája nem a teve jelentésű Gimel betűt, hanem a Qoph betűt jelenti, valamint a Halak jegyét – miközben viszont maga a betű a fej hátsó részére hivatkozik, a Halakhoz tartozó betű pedig a Nun. Innen nem szabad továbbmennie és kijelentenie, hogy a feje hátulja olyan, mint egy teve – a kettejük közti kapcsolat csupán annyi, hogy ugyanarra a dologra utalnak.  

Azt mondja, hat hónapig tanulmányozza a Kabbalát. Úgy érzem, annyi idő, vagyis hatszori megszakítatlan tanulás után ráébred arra, hogy sohasem lesz képes igazán tudni. Konfucius azt mondja a Ji Kingről: „Ha még több év adatna életemhez, százat a Ji tanulásának áldoznék”.  

Ha viszont úgy dolgozik a Kabbalával, ahogy annak idején én tettem – vagyis a kellő időben és időszerűtlenül – akkor nagyjából hat hónap alatt megragadhatja alapvető értelmét. Most elmondom, hogy mi is ez a módszer. Ahogy mentem-mendegéltem, mindenhez, amit láttam, hozzárendeltem az értelmét. Ha kimegyek például a házam ajtaján, az ajtó fejezi ki Daleth-et, a ház maga pedig Beth-et. Na most, a héber „dob” szó medvét jelent, és száma a hatos, ami a Napra utal. Aztán elérkezik az ember a kerítéshez, az Cheth és 8-as számú, a Tarot-ban a Trump 7-es száma (adu?), ami pedig a Chariot (versenyszekér?). Majd kimegy az utcára és meglátja az első házat, ami 86-os számú, az pedig Elohim. A ház piros téglából épült, erről eszébe jut Mars és a Blasted Tower (milyen torony?), és így tovább.  

Amint ez a fajta tevékenység szokássá válik, észre fogja venni magán, hogy az agya automatikusan ebbe az irányban keresgél, és ily módon meglepő lesz a fejlődése. Sose feledje el, hogy az Ön Kabbalája nem ugyanolyan, mint az én Kabbalám, így sok minden hasznos lehet, amit most elmondtam, de meg kell alkotnia saját rendszerét, hogy az élő fegyverként funkcionáljon.  

Az első sikernek nevezhető lépés a Kabbalában az az, amikor az ember ténylegesen rájön valamire, ami megvilágít egy problémát, ami épp foglalkoztatja. Negyed századdal ezelőtt New Orleansban jártam, és nagyon nyugtalanított, hogy mit tegyek – pontosabban igen levert voltam. Úgy tűnt, hogy semmit sem tudok tenni, így azt gondoltam, hogy segítségül hívom Merkúrt. Amint a megfelelő tudatállapotba értem, szinte természetes módon belém ötlött, egy fajta vidámsággal, a következő: „De hisz én vagyok Merkúr”. Ezt latinra fordítottam: Mercurius sum. Ekkor valami hirtelen belém nyilallt, egy fajta névtelen válasz, ami azt mondta: „Hát ez nem egészen így van”. Ekkor újabb villanásképpen belém ötlött, hogy fordítsam inkább görögre: „Hermes Eimi” (megjegyzés: talán ezt átfordíthatja újgörögre). Ezt összeadva a 418-as számot kaptam, és vele együtt azokat a hasonlóságokat, egyezéseket, amik életem korábbi szakaszában már bőven hasznosak voltak számomra (lásd Equ. Of the Gods, 138. oldal). Gondjaim villámgyorsasággal tűntek el.  

Most megválaszolnám fontos kérdéseit. A The Book of the Law-val kapcsolatban nyugodtan kérdezhet tőlem bármit. Egy igen bőséges kommentár is készült a könyvhöz, de még nem jelent meg. Valószínűleg bármely kérdésére tudok válaszolni a kézirat alapján, de megvitatásukba már nem lehetséges belemenni. Ahogy a bíróságokon mondják: A tanú válaszára kell hagyatkozni.  

II. A Kabbala mind a görög, mind a héber változatát használta a The Book of the Law szerzője – és talán még az arab verziót is. Fentebb már elmagyaráztam a Kabbala helyes használatát. Nem tudom megmondani, hogyan használták a régi rózsakeresztesek (Rosicrucians), de azt hiszem, módszerük hasonló volt a mienkhez. Mellékesen jegyezném meg, hogy nem feltétlenül biztonságos a rózsakeresztesekről beszélni, mivel a nevük az özönvízszerű ostobaság-áradat jelzőjévé vált. Az eredeti rózsakeresztesekről csak az általuk kiadott három darab dokumentum alapján lehet tudni bármit is. A tizennyolcadik századi rózsakeresztes csoportról nem tudom, hogy törvényes jogutódja-e az eredetinek. De tekintélyét belőle származtatja az O.T.O. – a néhai Theodor Reuss O.H.O.-nak birtokában volt egy bizonyos számú dokumentum, amelyek szerinte bizonyítják ezt az állítását, én azonban ezekből csak kettőt vagy hármat láttam, olyanokat, amelyek nem is voltak túl fontosak. Sajnálatos módon nem sokkal a legutóbbi Háború után halt meg, és a többi Grand Master többikével is megszakadt a kapcsolata. A dokumentumok nem úgy lettek feltárva, ahogy kellett volna – a felesége elkobozta őket, úgy gondolván, hogy hatalmas áron eladhatja őket. Mi nem éreztük úgy, hogy egyetértünk a nézeteivel. Nem hiszem, hogy az ügy túlságosan fontos lenne, az Order tagjai által mindenfelé végzett munka nekem bőven elegendő.  

III. A Ruach mind a morális, mind az intellektuális világot foglalja magában, és ez minden, amit tudatos elmén értünk. Lehet, hogy még a tudatalatti bizonyos részeit is tartalmazza.  

IV. A Neophyte-ból a Zelator-ba való beavatás az ember útja. A fő munka itt az, hogy belépést szerezzünk, majd irányítást nyerjünk az asztrálsík felett.  

Az ön kifejezése „az érzelmek kitisztítására” és egyebekre vonatkozóan túl homályosak ahhoz, hogy egy olyan tudományos rendszerbe illessze be, mint a mienk. A végeredmény, amire ön kétségkívül utal, automatikusan elérhető kísérletei során. Hamarosan rá fog jönni, mik azok a tudatállapotok, amik elősegítik vagy hátráltatják a Munkát, és arra is, hogy mit segítenek és mit akadályoznak ezek a tudatállapotok az életében. Például az ajándékok visszautasítása teljesen rendben van egy olyan hindu számára, akinek tízezer évre megbélyegzi az elméjét, ha elfogad egy cigarettát vagy egy csésze teát. Mellékesen jegyezném meg, hogy a legtöbb keleti vallás összeomlik, amikor nyugatra jön, egyszerűen azért, mert nem engedi meg a mi eltérő temperamentumunkat. Ezenkívül olyan feladatokat állítanak fel, amelyek európaiaknak teljesen alkalmatlanok. Sok nagy csalódás következett be amiatt, hogy nem ismerték fel ezeket a tényeket.  

Az A, a B, és a C alkérdéseit az előzőekkel válaszoltam meg. Kifejezései nagyon határozatlanok. Remélem, hogy nem tart majd túl sokáig, hogy kihozzuk abból az állapotból, hogy ezekben a kifejezésekben gondolkodjon. Például a „beavatás” szó az egész folyamatot magában foglalja, így nem tudom Önnek megmondani, hogyan különböztesse meg a megvilágosodástól. A „próba”, ha „bizonyítást” jelent, akkor is az egész folyamatban jelen van. Semmi sem rosszabb a tanulónak annál, hogy a többértelmű szavak gyenge spekulációiba vesse bele magát.  

V. Ha gondolja, megpróbálhat Ozirisztől indulva Amenntin át kidolgozni az Életfán egy fajta haladást, de kétlem, hogy bármilyen eredményt is elér.  

Úgy látom, célszerű lenne, ha korlátozná tevékenységét az ön előtt heverő munkára. Ebben a pillanatban természetesen ez nagy mennyiségű általános tananyagot jelent, de a lényeg az, hogy amely kifejezések előfordulnak a tanulási folyamatban, azon kifejezéseket pontosan meg kell tanulnia meghatározni. Nem tudom, olvasta-e a Little Essays Toward Truth c. írásomat (kb. Kis esszék az igazság eléréséhez). Az első esszé az „Ember” című könyvben teljes mértékben beszámol arról, mi az az öt alapelv, amely az embert felépíti a Kabbalisztikus rendszer szerint. Megpróbáltam a lehető legpontosabban meghatározni ezeket, és úgy gondolom, hogy mindegyiküket tisztábbnak fogja találni, mint amikhez a keleti rendszerekben hozzászokott. Indiában egyébként sosem használják a vague kifejezéseket. Mindig nagyon is tiszta képük van arról, hogy mit jelent pl. a Bddhi, a Manas vagy bármelyik másik. A fordítással való próbálkozás mindig kudarcba fullad, még az olyan egyszerű dolgokkal is, mint „a Jóga nyolc ága” – ezt meglátja, ha elolvassa a Nyolc előadásomat.  

Nagyon elégedett vagyok illusztrációival – ez remek gyakorlat. Talizmánokat és egy Lament kell készítenie magának, és kieszelnie egy mágikus pecsétet, amely majd címer-pajzsként szolgálhat. Minden ilyesmi nagyon hasznos.  

Úgy tűnik, eddig még semmit sem tettünk az asztrálsíkkal és a Tau (Tao?) útjával kapcsolatban, melyeket Ön említ. Van tapasztalata az asztrálutazásban? Ha nem, gondolja, hogy el tudja kezdeni magától a Liber O ötödik és hatodik fejezete alapján? (ld. Magick, 387-389. oldal). Ha mégsem, akkor talán én vezetném át az első kapukon. A zaj kérdése rögtön felmerül – azt hiszem, este kilenc előtt nem javallott hozzákezdeni, de nem tudom, hogy ezt meg tudja-e oldani.  

Love is the law, love under will.  

Felebaráti szeretetben,  

666  

 

„G” levél, Szeptember 4.  

Cara Soror,  

Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Szabály. (Do what thou wilt shall be the whole of the Law.)  

A „shall be” (az eredeti angol mondatban – a ford.) nem „is”. Lásd Liber AL, I, 36, 54, és II, 54. Nem „Perdurabo Mester”: lásd Magick XXIX. oldal. A „Care Frater” bőven elegendő.  

A 777 gyakorlatilag megvehetetlen, olyan drága. Majdnem mindegyik fontos megfelelés megtalálható a Magick Table I-ben. A másik két könyvet azonnal elküldöm. „Számokkal játékokat dolgozunk ki” – mondja. Sajnálom, hogy nem lát ennél többet. Amikor majd jobb lesz a felszerelése, látni fogja, hogy a Kabbala a legjobb (és majdnem az egyetlen) mód arra, hogy egy értelmes lény azonosítsa önmagát. A Gemátriai módszerek pedig segítenek spirituális igazságok felfedezésében. A Univerzum szerkezetének hálózata nem más, mint a számok, és viszonyaik az Univerzum megértésének kifejezési formája.  

(Itt megadja a görög ábécé betűinek számértékét – itt nem kerül közlésre) A görögben és a héberben nincs más mód a számírásra – a mi 1, 2, 3-munk az arabokon át a föníciaiaktól jött. Nincs szüksége többre görögből és héberből, mint ezek az értékek, ezenkívül néhány szent szó – a tudás a használattal együtt nő – és néhány referenciaanyag. Egy tanítvány nem kaphat meghatározott feladatokat azokon az alapokon túl, amiket én adok most Önnek, és ez a levelezés, úgy tűnik, kezd önszántából tiszta alakot ölteni. Már most több van Önnél, mint amennyit csinálni képes. Én pedig csak annyit tehetek, hogy megmondom, reakciói alapján mik azok a feladatok – a sok százból – amelyek elősegítik tanulását és gyakorlását.  

„Osiris Amenntiben” – nézze meg a Halottak könyvét. Úgy értettem, hogy talán párhuzamot próbál húzni az ő útjai és a Beavatás Útja között.  

Az asztráltest asztrálutazási képességének fejleszthetőségét nagyon fontos a kutatás szempontjából, de még inkább a „Szent Őrangyal Tudásának és Beszélgetésének” megszerzésének szempontjából.  

Jó ötlet lenne megmutatnia nekem a Pentagram-rituáléjának előadását – elég valószínű, hogy vét benne hibákat. Természetesen végig fogom vezetni önt az O.T.O. rituálékon, egészen a IIIř-ig, amint elég jól ismeri őket. A fokozatok terve a következő:  

0. Vonzódás (?) a Naprendszerhez; I. Születés; II. Élet; III. Halál; IV. „Egzaltáció” (felmagasztalás); V. „Annihiláció” (megsemmisülés); V.-IX. Progresszív magyarázat a II.-hez, igen különleges hivatkozással a gyakorlati Mágia központi titkára.  

Így nincs kapcsolat az A.'.A.'. rendszerhez vagy az Életfához, de természetesen van pár analógia.  

A javasolt tanulási mód: igen jól megértette a javaslatomat. De senki sem „viheti keresztül” az A.'.A.'. Fokozatain. A Fokozatok szerzeményeit igazolják és bizonyítják – ha ez megvan, új feladatok jelennek meg, lásd One Star in Sight.  

Love is the law, love under will.  

 

Felebaráti szeretetben,  

666

Ajánlott

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba e-book

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba tanulmányának frissített, ebook verziója a TBA Könyvek kiadásában!

tovább

Őszi könyvhullás

Szeptemberben kézhez kapják olvasóink az Azilum legújabb, 17. számát. Emellett érkezni fog Árnyak az időn túlról különszám 3. része is, ezzel kerek egész képet alkothatunk a Cthulhu-mítosz irodalmáról a kezdetektől napjainkig!

tovább

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

Nem érkezett még hozzászólás.