Lovecraft élete, évről évre

0

Szerző: Pierre Bourbonnais • Dátum: 2003-01-10

1990-ben ünnepeltük a Quest of Iranon írója, Howard Phillips Lovecraft születésének századik évfordulóját. 1890. augusztus 20-án született, Windfield Scott Lovecraft és Susan Phillips gyermekeként. A Phillipsek családi házában éltek, mely a Angell Street-en található a 454-es szám alatt (most a 194-es számot viseli). 1893 áprilisában, mialatt egy hotelszobában tartózkodik Chicago-ban, Lovecraft édesapján hirtelen őrült roham lesz úrrá. A providence-i Butler kórházban elkülönítik, amelyet sosem fog elhagyni. A Gorham Silver társaságnak dolgozott. Ötéves korában Lovecraft felfedezi az Ezeregy Éjszaka szépségét. Önmagát az iszlám hitre tértnek nyilvánítja, és Abdul Alhazred-nek hívja magát! Idővel a XVIII. század fogja megigézni. (Honnan szerzett tudomást Abdul Alhazredről? Talán már ekkor tudott a Necronomicon létezéséről, vagy ez a gyermekes fantáziát fonta tovább későbbi novelláiban? – a szerk.)  

1896 januárjában, nagymamája meghal. Ugyanabban az évben írja The Little Glass Bottle [‘A kis üvegpalack’] című írását – még csak 6 éves!  

1897. november 8-án, megírja azt a költeményt, amely valószínűleg az első verse, mindenesetre az egyik legkorábbi a ránk maradtak közül: The Poem of Ulysses [‘Az Odüsszeusz-költemény’]. Az év végén a shakespeari színház lesz a szenvedélye, a Cymbeline egy bemutatója után. Következő évben édesapja meghal 44 éves korában a Butler kórházban. Lovecraft ekkor írja meg második prózai szövegét: The Secret Cave or John Lee’s Adventure [‘A titkos barlang, avagy John Lee kalandja’] című alkotását. Ugyanebben az évben Lovecraft iskolába megy. Egészségügyi problémák miatt csak egy évig jár ebbe az iskolába.  

Publikálni kezdi – 9 évesen(!) – a The Scientific Gazette [‘A Természettudomány Lapja’] című lapot. Az első szám március 4-én jelent meg, és még 32 szám követi majd. Ugyanekkor megír egy másik történetet, egy detektíveset: The Mystery of the Graveyard or A Dead’s Man Revenge [‘A temető titka, avagy a halott ember bosszúja’] a címe. Némi vegyészkedés kapcsán felfedezi magának a kémiát – felszerelést egyik nagynénjétől kap. A következő évben valamennyi versének kéziratát egyetlen kötetbe foglalja: Poemata Minora a könyv címe.  

1902-ben a Slater Avenue iskola tanulója, de a következő évben nem tér vissza: továbbra is egészségügyi okok miatt. Egy újabb prózai szöveggel folytatja az írást (The Mysterious Ship [‘A titokzatos hajó’]), továbbá hat másik szöveget fogalmaz meg kémiáról, és számos esszét különböző témákban: Egyptian Myths, Antartic Atlas, Early Rhode Island... Még csak 12 éves. Miután kap egy távcsövet édesanyjától, Lovecraft kiad egy új magazint, a Rhode Island of Astronomyt [‘A csillagászat Rhode Islandja’], 1902. Augusztus 2-ától 1907-ig: 69 szám.  

Amikor Whipple Phillips (Howard nagyapja) meghal, arra kényszerülnek, hogy eladják az Angell Street 454 szám alatti házat, s hogy egy ötszobás lakásba költözzenek az Angell Street 598-ba, s hogy együtt éljenek nagynénjeivel. A pénz most már probléma, Lovecraft privát tanórái véget kell, hogy érjenek, s a Hope Street High Schoolba megy, ahol új érdeklődési kört talál: latin tanulmányokat.  

Első igazi novelláját 1905-ben fogja megírni: The Beast in the Cave [‘A barlangi szörnyeteg’] a címe, és a következő évben megveszi egyetlen írógépét, az egyetlent, amelyet használni fog az elkövetkezendő évek során.  

1906-ban ír egy levelet a Providence Journalnak az asztrológia ellen. A szöveget kinyomják, az elsőt. Ugyanígy ír cikkeket (különösen csillagászatról) a Pawtuxet Valley Gleaner-be 1907-ig. És 1908-ig hónapról hónapra minden este előadásokat tart csillagászati témában a Providence Tribune számára.  

1908-ban utoljára hagyja ott az iskolát, és megírja The Alchemist című művét, amelyet 1916-ban publikálnak. Sokat olvas, különösen Jules Verne-t (Le Tour du Monde en 80 Jours [Nyolcvan nap alatt a Föld körül]) és H. G. Wells-et (The Time Machine [Az időgép]). Felfedezi a ponyvamagazinok univerzumait: a The Argosyt, a The Cavaliert és az All-Story Magazine-t, amely Edgar Rice Burroughst (Tarzan) publikál.  

1910-ben megírja a Brief Course in Inorganic Chemistryt [‘Rövid kurzus a szervetlen kémiáról’], a szöveg azonban elvész. 1913-ban (az elmúlt néhány évben többnyire olvasott, és nem mozdult ki sokat otthonról), a The Argosy-nak írt leveleken és költeményeken keresztül vitát nyit azokról a munkákról, amelyeket tisztességtelennek gondol – Fred Jacksonéiról, aki ez idő tájt igen népszerű. Ezt követően 1914-ben meghívják, hogy csatlakozzon a United Amateur Press Associationhöz (UAPA) (‘Egyesült Amatőr Sajtószövetség’). – elfogadja, és együttműködik (szövegekkel, esszékkel, költeményekkel, stb) a Szövetség non-professzionális kiadásaiban. Először azonban a helyi szekcióhoz fog csatlakozni, a Providence Amateur Press Clubhoz [‘Providence Amatőr Sajtó Klub’].  

Ugyanabban az évben csillagászati rovatot kezd vezetni a providence-i Evening News-ban [‘Esti Hírek’], amely 1918 májusáig fut majd, és 1915-ben még 18 cikket fog írni asztronómiáról a The Asherville Gazette-Newsnak. Elkezdi kiadni a The Conservative-ot [‘A Konzervatív’], saját fanzinját, amely 13 számot fog megérni. Az 1., 2. és a 3. szám még abban az évben megjelenik. A The Providence Amateur 1. száma a The Providence Amateur Press Club-tól szintén 1915-ben kerül kiadásra. 1916-ban a The Providence Amateur 2. száma Charlie Chaplint méltatja költemény formájában – To Charlie of Comics [‘Mókás Charlie-nak’]. Elhagyja a Providence Amateur Press Clubot. A UAPA kiadja a The Alchemistet [‘Az alkimista’]. Létrehoz egy kisebb baráti kört, a KLEICOMOLO-t (Rheinhart KLEIner, Ira COle, Maurice MOe, LOvecraft). Amikor írtak, tartották magukat egy bizonyos sorrendhez: Cole – Moe – Kleiner – Lovecraft – Cole... Amikor kézhez vették a leveleket (nyolcszemközt) saját levelüket kicserélték egy újabbra, másikuknak adva tovább az előzőt.  

1917-ben, amikor az USA hadat üzen Németországnak, Lovecraft beáll katonának a Nemzeti Gárdához, de édesanyja leszerelteti őt egészségi állapota miatt.  

Abban az évben fejezi be The Tomb [‘A sír’] és Dagon című műveit. Később megjelennek majd a The Vagrant magazinban. Arra az évre őt fogják kinevezni – távollétében – a UAPA elnökévé. Csatlakozik a National Amateur Press Association-höz [‘Nemzeti Amatőr Sajtó Szövetség’]. Megírja az Old Chirstmast [‘Régi karácsony’] és a Psychopompos-t [‘Lélekkísérő’], mindkettő költemény. A következő évben, 1918-ban fogja megírni a Polarist, s fogja megkezdeni "revíziós" munkáit. Megírja The Crawling Chaos [‘A Kúszó Káosz’] és The Green Meadow [‘A zöld mező’] című műveit Elizabeth Berkeley-vel (aki nem más, mint Winifred Jackson), és a Poetry and the Godsot [A költészet és az istenek] Helen Croftsszal. Édesanyját elmebaja miatt 1919. március 13-án bezárják a Butler kórházba, amelyet soha többé nem hagy el. Abban az évben felfedezi Lord Dunsanyt (Unhappy Far-off Things) (szintén nagy író) a Time and the Gods révén [‘Az idő és az istenek’]. Írásain ettől fogva nagymértékben fog érződni Lord Dunsany hatása: a The White Ship [A Fehér Hajó] és a The Doom that Came to Sarnath [‘A végzet, mely elérte Sarnathot’] című írások ebben íródtak abban az évben. Megírja a Beyond the Wall of Sleep-et [‘Az álom falain túl] és az Old Bugsot [‘A vén poloska’] is.  

Ez alatt a két év alatt álmai is nagy szerepet fognak majd játszani munkáiban (The Doom that Came to Sarnath [ A végzet, mely elérte Sarnathot]), és 1920-ban megírja The Cats of Ulthar [Ulthar macskái], Celephais, From Beyond [‘Onnan túlról’], The Terrible Old Man [‘A rémisztő vénember’] című műveit. Szintúgy megírja még The Tree [‘A fa’], Arthur Jermyn, The Temple [‘A templom’], The Street [‘Az utca’], Nyarlathotep, és Sweet Ermengarde (?) [‘Édes Krudélia’] című műveit. Elkezd levelezni Frank Belknap Longgal.  

Abdul Alhazred 1921-ben tér vissza: a The Nameless City-ben [A névtelen város]. Howard megírja még a Nemesis-t [‘Nemezis’] is. Ekkor utazik el Bostonba, az amatőr újságírók egy konferenciájára. Ott találkozik először Sonia Greene-nel (valójában Sonia Shifirkine), akit 1924-ben elvesz feleségül.  

Megírja a The Moon-Bogot [‘A holdfogyatkozás’] és felolvassa a bostoni Hub Club-ban Saint-Patrick’s Day alkalmából (‘A holdfogyatkozás Írországban következik be). Befejezi a The Quest of Iranont is [‘Iranon küldetése’], másik Dunsanys szövegét, melyet Lovecraft úgy véleményezett, mint legjobb írását.  

Úgy tűnt, hogy a dolgok jól alakulnak, de édesanyja, aki még mindig a Butler kórházban volt, meghal május 24-én, 63 éves korában. Lovecraft Lillian nagynénje hozzájuk költözik és velük él az Angell Street 598 alatt.  

Egyre többet látja Mrs Greene-t. Először invitálja, csatlakozzon a UAPA-höz. Később Sonia Greene meglátogatja Lovcraftot, első alkalommal Providence-ben. Sonia is elindítja saját fanzinját, a The Rainbow-t [‘A Szivárvány’] és Lovecraft megírja a Nietzscheism and Realismot [‘Nietzscheizmus és realizmus’], hogy az 1. számban megjelenhessen.  

Szeptemberben megírja a Herbert West, Reanimator első két részét a Home Brew fanzin számára. Megírja továbbá a The Music of Erich Zannt [Erich Zann muzsikája], a The Other Godsot [‘A más istenek’] és a The Outsidert [‘A kívülálló’].  

A Herbert West-et 1922-ben fogja befejezni. Ellátogat New Yorkba, ahol fogadja barátját, Samuel Lovemant Sonia Greene vendégségében. Sonia meghívja Lovecraft számos "‘tollbarátját" is: Frank Belknap Longot, James Mortont, Richard Kleinert, akiket Lovecraft ekkor lát először.  

A Hypnos – úgy tűnik -, 1922-ben születik meg, akárcsak az Azathoth (befejezetlen marad), a The Hound [A kutya], a The Lurking Fear [‘A lopakodó félelem’] és a What the Moon Brings [‘Amit a Hold hordoz’].  

Abban az évben elkezd – Loveman sugallatára – levelezni Clark Ashton Smith-szel. Segít Soniának – amikor tiszteletét teszi nála, hogy láthassa Magnoliában – a The Invisible Monster [‘A láthatatlan szörny’] megírásában. Később három hetet töltenek együtt New Yorkban.  

Miután Ira Cole-lal Bostonban jár, ellátogat Salembe (amely később Arkham lesz) és Marbleheadbe (Kingsport).  

1923. március 1. – a Weird Tales 1. száma a boltokban! Robert Erwin Howarddal és Clark Ashton Smith-szel együtt Lovecraft lesz elsődleges íróinak egyike, hogy publikáljanak ebben a ponyvában. Megírja a The Rats in the Wallst [A patkányok a falban] és a The Festivalt [‘A fesztivál’].  

Végül találkozik Maurice Moe. James Morton gyakran látogatja meg Providence-ben. Majd számos történetet is ír Clifford Martin Eddyvel közösen (az egyetlen barátjával Providence-ben), akivel augusztusban találkozik.  

1924-ben megírja az Imprisoned with the Pharaohs-t [‘Fáraókkal bebörtönözve’] (Lovecraft eredetileg az Under the Pyramids [‘A piramisok alatt’] címet adta neki) Harry Houdinivel a Weird Tales számára, de elveszti a kéziratot. Philadelphiában, a Robert Morris Hotel-ben fogja újraírni, mialatt mézesheteit tölti! Sonia otthonában fognak élni, a Parkside Avenue 259 szám alatt Brooklynban, de a dolgok nem fognak olyan jól menni, mint ahogy azt ők gondolták! Sonia otthagyja a munkáját, hogy saját üzletet nyithasson. De a forgalom csekély, és ő bezár, hogy egy másik boltot nyithasson. Ezalatt Lovecraft megpróbál állandó munkát találni, mint kritikus a The Reading Lampnél – hiába.  

Rövidéletű munkákat fog találni, melyeket sorra otthagy majd. Henneberger (Weird Tales-tulajdonos) elmondja Lovecraftnak, hogy új magazint fog csinálni Ghost Stories [‘Szellemhistórák’] címen (amely aztán sosem valósul meg), s azt szeretné, hogyha Lovecraft lenne a lapnál a főszerkesztő. Még a Ghost Stories-ra várva Henneberger arra kéri Lovecraftot, írjon pár szórakoztató szöveget. Azt mondja, 60$-t fog fizetni értük, de amikor Lovecraft a pénzét kéri, csak 60$-nak megfelelő értékű könyvvásárlásra feljogosító kupont ad neki! Később beváltja a kuponokat 18 könyvre a Scribner’s könyvesboltban, a 5th Avenue-n. A könyvek közül négy Dunsany, hét pedig Arthur Machen. Sonia üzlete bezár. Amit sikerül megmentenie, elveszíti egy bank-csőd kapcsán. Idegösszeroppanással fogják kórházba szállítani a csőd következményeként. Ezután egy időre pihenni megy Sommerville-be. Év végén Sonia eladja a lakását, és Cincinnatiba megy, ahol munkát talál. Lovecraft a Clinton Street 169 alá költözik (Brooklyn), egy kis stúdióba, melyet Lillian nagynénje fizet. 1924-ben Lovecraft mindössze egyetlen novellát ír, a The Shunned House [‘Az elhagyatott ház’] címűt. 1925 februárjában Sonia visszajön Brooklynba, de röviddel azután Saratoga Springs-be költözik dolgozni, mint egy doktor lányának nevelőnője. Évközép táján új munkát talál Clevelandben.  

Lovecraft Washingtonba és Newburgh-be fog ellátogatni. Amellett egyre több és több időt tölt írással az elkövetkezőévek folyamán. Ebben az évben megírja a Horror at Red Hookot [‘Red Hook’], a He-t [Ő] és az In the Vaultot [‘A pincében’]. Howard 1926-ban tér vissza Providence-be, miután három hetet dolgozik Dauber and Pine könyvesboltjában, 17.50 $-t keres egy héten borítékok megcímzésével! Amikor visszatér Providence-be, Lillian nagynénjével marad, a Barnes Street 10 szám alatt. Januárban megírja a The Recluse számára a Supernatural Horror in Literature-t [Természetfeletti horror az irodalomban]. 1927-ben fog megjelenni. Augusztusban kezd levelezni August Derleth-szel. Megírja The Call of Cthulhu [Cthulhu hívása] (melyet a Weird Tales egészen 1928-ig visszautasít majd), Cool Air [‘Hűvös levegő’], The Dream Quest of Unknown Kadath [Zarándokút Kadathba], The Strange House in the Mist [A különös, magas ház a ködben], Pickman’s Model [Pickman modellje], The Silver Key [Az ezüstkulcs], The Descendant [A leszármazott] című műveit és egy rövid esszét, Cats and Dog [‘A macskák és a kutya’] címmel.  

1927-ben a The Colour out of Space-t [‘A szín az űrből’] (az Amazing Stories adta ki) és a The Case of Charles Dexter Ward-ot [Charles Dexter Ward esete] írta – mindössze. Főleg barátokhoz fog látogatni, és barátok látogatják őt, akikkel könnyedén veszi az életet!  

1928-ban Sonia új boltot nyit Brooklynban. Lovecraft három hónapon keresztül jár hozzá úgy, hogy a vendégszobában hál visszahúzódva a házasélettől. Amikor Sonia meglátogatja őt az év végén, felajánlva, hogy hozzák rendbe házasságukat, a beszélgetés a válásban való megegyezéssel végződik.  

Lovecraft ellátogat North Wilbraham-be és késztetést érez, hogy megírja a The Dunwich Horrort [‘Rémület Dunwich-ben’]. 1929-ben újra visszatér New Yorkba, Washingtonba és Philadelphiába, miután egy hetet töltött egy barátjánál Yonkersben.  

Majd megfogalmaz egy szöveget egy doktornak a chicagói bűnözésről, de soha nem lesz neki kifizetve az a 7.50$, amelyben megegyeztek.  

Folyamatosan látogatva barátait (különösen Frank B. Longot) Lovecraft egyik helyről a másikra költözik, barátról barátra, néha átjavítva bizonyos munkákat másoknak, mint a The Moundot [‘A földhalom’] Zealia Bishopnak.  

A Fungi of Yuggoth-ot [‘Yuggoth-gomba’] 1930-ban fejezte be, és belekezdett a The Whisperer in Darknessbe [Suttogás a sötétben]. Ekkor fog ellátogatni Charlestonba, ahol mély benyomást tesz rá a város telepesnek megőrzött jellege. Augusztusban ellátogat Quebec Citybe, ahol három napot marad majd. Elragadtatásában megírja A Description of Quebec City [‘Quebec város leírása’] című művét csak úgy magának, a publikálás szándéka nélkül.  

A leírást 1931-ben fejezi be, és kevéssel azután kezd az At the Mountains of Madness [A hallucináció hegységei] megírásába. És egy Dunedinba, majd Miamiba, aztán Key Westbe tett körutat követően ír Clark A. Smith-nek arról számolva be, hogy belekezdett egy új munkába, a The Shadow over Innsmouthba [‘Árnyék Innsmouth fölött’].  

1932-ben fogja megírni a The Dreams in the Witch-House-t [Álmok a boszorkánytanyán]. Akkor kiruccan New Orleans-ba, ahol találkozik Edgar Hoffman Price-szal. Összejövetelük 25 óráig és 30 percig tart, megszakítások nélkül! Price-ra olyan mély benyomást tesz Az ezüstkulcs, hogy megkéri Lovecraftot, írja meg vele a folytatást (Through the Gates of the Silver Key [Az ezüstkulcs kapuin át]). Lovecraft akkor visszamegy New Yorkba, de mihamarabb el kell utaznia Providence-be, miután kap egy telegramot, amely arról tájékoztatja, hogy Lillian nagynénje beteg. Amikor rátalál, már kómában van, s két nappal később meghal.  

Két hónappal később, 10 $-ral a zsebében visszamegy Quebec városába, visszafelé pedig látogatást tesz barátjánál, Paul Cooknál. Visszatérve Providence-be, otthagyja a Barnes Street 10 szám alatti apartmant (túl költséges), és beköltözik Annie nagynénjéhez a College Street 66 első emeletére. Nagynénje leesik a lépcsőn, és kórházba kerül. Amikor Lovecraft végre talál egy nővért, hogy gondját viselje, visszamegy Quebecbe. Visszafelé megáll Salemben és Marbleheadben.  

1933-ban megírja a The Thing on the Doorstepet [‘A dolog a küszöbön’], és belefog a The Evil Clergymanbe [A gonosz lelkész]. 1934-ben és 1935-ben sokat utazik barátokat meglátogatva s bizonyos helyeket felkeresve, átvizsgálva mások munkáit, stb. Megírja The Shadow out of Time [‘Árnyék az időn túlról’], The Book [‘A könyv’] és The Haunter of the Dark [A sötétség lakója] című műveit. Ám 1934. szeptemberben 12-én már szenved attól, amelyet ő hasfájásnak hisz, ám az az áttételes rák, ami majd végezni fog vele, s amely ezúttal manifesztálódik első alkalommal. Bár fáradt, 1936-ban fogja megírni Kenneth Sterlinggel az In the Walls of Eryx [Eryx falai közt] című novellát. Majd később megírja Robert Barlow-val a Night Ocean-t [‘Éjóceán’] – utolsó munkáját.  

Késő december: visszautasítja a Long-család meghívását az újévi ünnepségekre (amelyen évek óta megjelent) mert fáradtnak érzi magát, igazán fáradtnak. Február 19-én orvosa vízzel teli kádban találja, ez volt az egyetlen módja, hogy enyhítse a fájdalmat, amelyet érzett.  

Március 2., a szakorvos diagnózisa áttételes rák. Március 10-én a Jane Brown Memorial kórházba viszik be.  

Március 15...  

 

Csak négy személy volt jelen a temetési szertartáson március 15-én: nagynénje, Annie Ganwell egyik barátnőjével, Edna Lewis-szal, Ethel Phillips Morrish, Lovecraft unokatestvére, és Edward Cole, aki Bostonból jött el.  

A világ valamennyi igazságtalansága közül Howard Phillips Lovecraft oly korán bekövetkezett halála volt a legrosszabb. És hasonlóképp Sonia Shifirkine Davis (ex Sonia Lovecraft) kései halála Californiában, 1972. december 26-án. "Mindazonáltal számomra – és mindenki számára, aki igazán szereti Lovecraftot, és felismerte, hogy e férfiú minden idők legnagyobb írója – Lovecraft mindig is élni fog a szívemben.  

Mindörökké Lovecraft."  

 

Varga I. Nándor fordításának alapján

Ajánlott

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba e-book

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba tanulmányának frissített, ebook verziója a TBA Könyvek kiadásában!

tovább

Őszi könyvhullás

Szeptemberben kézhez kapják olvasóink az Azilum legújabb, 17. számát. Emellett érkezni fog Árnyak az időn túlról különszám 3. része is, ezzel kerek egész képet alkothatunk a Cthulhu-mítosz irodalmáról a kezdetektől napjainkig!

tovább

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

Nem érkezett még hozzászólás.