Cikkek

Szakdolgozat Lovecraftról

0

Szerző: Admin • Dátum: 2011-10-28

AZ ANGOLSZÁSZ TERMÉSZETFÖLÖTTI HORROR-FANTASY A 20-AS ÉVEKTŐL NAPJAINKIG – H. P. LOVECRAFT ÉS A TÖBBIEK

„Ennek a tanulmánynak a megírásával elsősorban az volt a célom, hogy egy, a magyarországi irodalomkritika által kevéssé ismert szerző, H. P. Lovecraft előtt rójam le tiszteletemet.  

Az, hogy ez a név hazánkban kevés irodalmárnak mond bármit is, két okra is visszavezethető. Először is, Lovecraft a huszadik század első évtizedeiben, az Egyesült Államokban alkotott, s művészetét saját korában csak kevesen méltányolták; halála után még évtizedeknek kellett eltelnie, hogy – követői és szakértői áldozatos munkájának köszönhetően – neve szélesebb körben is ismertté váljon. Ez a „szélesebb kör” azonban még mindig csak viszonylagos: bár a lovecrafti motívumok mostanra alaposan átitatták a jelenkor irodalmi, képző- és filmművészetét, a többség még mindig igen keveset tud a mögöttük álló emberről. Ráadásul, bár Amerikában jelentős mennyiségű szakirodalom született Lovecraft életéről és életművéről, a tengerentúlra ebből csak kevés jutott el, és szinte semmit sem fordítottak le belőle magyar nyelvre. Ebből az okból kifolyólag, bár a bibliográfiában igyekszem minél teljesebb listát adni a fontosabb tanulmányokról, az angolt kevésbé értő olvasó számára nemigen szolgálhatok ajánlásokkal arra nézve, hogy merre tájékozódhatna tovább Lovecraftról. Az egyetlen lehetőségem, hogy ebben a tanulmányban próbálok minél teljesebb képet adni a szerzőről.  

Lovecraft relatív ismeretlenségének másik fő oka, hogy egy kevéssé kanonizált műfajban, a horror-irodalom berkein belül alkotott. Ez persze önmagában nem zárná ki azt, hogy szépirodalmi jelentőséget tulajdonítsunk neki, hiszen az, hogy Edgar Allan Poe ma Magyarországon középiskolai tananyag, azt mutatja, hogy a szépirodalom egyáltalán nem zárkózik el a rémtörténet műfajától. S ha ma arra kérnénk bárkit, aki szakértőnek számít a témában, hogy kulturális hatásuk szerint rangsorolja az amerikai horror-irodalom nagyjait, Lovecraft jó eséllyel a második helyen, közvetlenül Poe mögött végezne; az tehát, hogy az előbbi szinte teljesen ismeretlen Magyarországon, míg az utóbbi az alapműveltség részének számít, azt jelzi, hogy a téma akár egy ennél jóval részletesebb tanulmányt is megérdemelne.  

A sors azonban úgy hozta, hogy míg Poe gyorsan az irodalmi kánon részévé vált, Lovecraftot sokáig egyértelműen a fantasztikus irodalom kategóriájába sorolták és sorolják sokan ma is. Ennek oka valószínűleg az, hogy elsősorban különféle magazinokban és antológiákban publikáló, huszadik századi szerzőként a felületes szemlélő számára sokkal közelebb áll Stephen Kinghez és Anna Rice-hoz, mint Poe-hoz, Mary Shelley-hez vagy éppen Ann Radcliffe-hez. Az igazság azonban az, hogy mindkét kategorizáció téves volna: Lovecraft jelentősége részben éppen abban áll, hogy képes volt összekötő szerepet betölteni a két korszak között, és a rémtörténet évszázados motívumait aktualizálni és kiegészíteni a modern kor követelményeinek megfelelően. Ezért ahelyett, hogy rögtön a téma közepébe vágnék, szükségesnek láttam egy rövid összefoglalást mellékelni arról a pályáról, amit a horror-irodalom kialakulásától a századfordulóig bejárt. Aki tehát H. P. Lovecraft világáról, a Cthulhu-mítosz Nagy Öregjeiről és egyéb lenyűgöző borzalmairól, a Necronomiconról vagy az Antarktisz letűnt városairól akar többet megtudni, lapozzon egy kissé előre – akiknek pedig mindez egyelőre semmit sem mond, kérem, olvasson tovább.”  

 

Tovább a szakdolgozathoz

Ajánlott

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba e-book

Bevezetés a Cthulhu-mítoszba tanulmányának frissített, ebook verziója a TBA Könyvek kiadásában!

tovább

Őszi könyvhullás

Szeptemberben kézhez kapják olvasóink az Azilum legújabb, 17. számát. Emellett érkezni fog Árnyak az időn túlról különszám 3. része is, ezzel kerek egész képet alkothatunk a Cthulhu-mítosz irodalmáról a kezdetektől napjainkig!

tovább

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

Nem érkezett még hozzászólás.